RESOLUCIJA 6. KONGRESA KSJS

Za obnovitev enakopravnega dialoga socialnih partnerjev

 

Podčrtujemo, da ima Ekonomsko-socialni svet smisel le, če deluje kot osrednji prostor usklajevanja interesov delavk in delavcev, delodajalcev in vlade, ki so med seboj enakopravni.

Izpostavljamo, da je socialno partnerstvo proces skupnega oblikovanja ekonomskih in socialnih politik ter artikuliranja odgovorov do pravne varnosti, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, soupravljanja ter sindikalnih svoboščin, ki je smiseln, če se ga izpelje avtonomno, pred zakonodajnimi odločitvami v Državnem zboru.

Zavedamo se, da se je v Sloveniji, za razliko od drugih držav v Vzhodni Evropi, ki so sočasno stopile na pot demokracije, v tridesetih letih izoblikovalo delujoče socialno partnerstvo in visoka raven socialnega dialoga, ki je primerljiva z evropskimi državami z dolgo demokratično tradicijo.

Nasprotovali smo in se borili proti sistematičnemu omejevanju socialnega dialoga in proti zmanjševanju pomena socialnega partnerstva, s čimer je začela aktualna vlada takoj po prevzemu oblasti, spomladi leta 2020, in sicer s ciljem, da bi sindikate izločila iz sodelovanja pri oblikovanju pomembnih družbenih odločitev. Pri teh ravnanjih slovenskih oblasti smo kritično izpostavljali podobnosti z ravnanjem avtoritarnih oblasti v nekaterih vzhodnoevropskih članicah Evropske unije. V boju za ohranitev dialoga socialnih parterjev smo se povezali s civilno družbo in sodelovali na skupnih protestih, o vladnih poskusih marginaliziranja sindikatov pa smo obvestili tudi Evropsko konfederacijo sindikatov in Evropsko komisijo.

Pričakujemo obnovitev dialoga med socialnimi parterji na ravni države in posameznih dejavnosti, ki bo temeljil na enakopravnosti in medsebojnem spoštovanju socialnih parterjev in doslednem upoštevanju Pravil o delovanju ESS.

Vztrajamo pri sklenitvi dogovora, da se po koncu postopka usklajevanja zakonov, ki so predmet socialnega dialoga na organih ESS, podpiše izjava o stopnji usklajenosti med socialnimi parterji. Izjava o usklajenosti posameznega zakona je obvezujoč del predloga, ki ga Vlada RS vloži v zakonodajni postopek.

Izpostavljamo teme, ki so za KSJS v mandatu 2022 – 2026 prednostne in ključnega pomena:

-          ohranitev in nadaljnji razvoj javnega zdravstva, ki bo temeljil na enaki dostopnosti vseh do zdravstvenih storitev;

-          oblikovanje demografskega sklada, ki bo skupno premoženje angažiral za zagotavljanje dostojnih pokojnin;

-          oblikovanje predlogov za postopno skrajšanje tedenskega delovnika na 32 ur oziroma 4 dni ob enakem plačilu;

-          zagotovitev stabilno financirane in vsem dostopne dolgotrajne oskrbe prebivalstva;

-          krepitev institucionalne, uredniške in finančne samostojnosti javnih medijev (RTV Slovenija in STA);

-          zavarovanje interesov delavstva ob nujno potrebnih prilagoditvah družbe v boju proti podnebni krizi;

-          normativno utrjevanje položaja sindikatov v družbi.

 

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS

 

Opomba: Resolucija »Za obnovitev enakopravnega dialoga socialnih partnerjev« je bila sprejeta na 6. kongresu KSJS, 7. 4. 2022, v Ljubljani.