Sindikalne centrale nasprotujejo tako vsebini kot načinu sprejemanja novele Zakona o zavodih ter pozivajo Vlado RS, da zakon umakne iz parlamentarne procedure.

Reprezentativne sindikalne centrale smo z velikim začudenjem zasledile, da je predlog novele Zakona o zavodih, ki je bil »potiho« sprejet na seji vlade, poslan v obravnavo v Državni zbor. In to celo po skrajšanem postopku. Niso nam sicer poznani razlogi za tovrstno početje Vlade RS, hkrati pa se nam tudi zastavlja vprašanje ali so sploh podani pogoji za uvedbo skrajšanega zakonodajnega postopka.

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona se sicer nanašajo zgolj na dodajanje novih razlogov za razrešitev direktorjev javnih zavodov ter na novo pristojnost ustanovitelja javnega zavoda, da mimo sveta zavoda razreši direktorja-ico in imenuje vršilca/vršilko dolžnosti direktorja za dobo enega leta.

Po našem prepričanju želi Vlada RS na ta način obiti in oslabiti delovanje svetov zavodov, zmanjšati vpliv svetov zavodov ter si sama vzeti moč za razreševanje direktorjev. Enako moč bi po spremembi zakona dobile tudi občine v tistih zavodih, kjer so same ustanoviteljice.

Po prepričanju sindikalnih central, konfederacij, zvez, članic Ekonomsko-socialnega sveta, gre za poskus grobe uzurpacije zavodov s strani politike, ki bo vsakokratni oblasti omogočila nastavljanje lastnih ljudi na čelo javnih zavodov. Že v preteklosti so bili poskusi sprememb sestave svetov zavodov na način, da bi se izrinilo ali zmanjšalo tiste deležnike, ki predstavljajo zaposlene, zavarovance ali uporabnike in povečalo delež predstavnikov ustanovitelja. Tovrsten poskus pa gre še korak dalje in vladajočim omogoča neposredno ustoličenje svojih kadrov.

Z razočaranjem ugotavljamo, da taki »instant« poskusi vpeljave »učinkovitega vladanja« ne bodo prinesli boljšega upravljanja javnih zavodov, niti ne bodo pomenili boljših javnih storitev za vse prebivalke in prebivalce Slovenije. So le še eden v vrsti lahkomiselnih ukrepov, ki je bil pripravljen brez socialnega dialoga in brez sodelovanja javnosti. Navsezadnje pa tudi niso bile upoštevane določbe Resolucije o normativi dejavnosti. Torej tistega akta, ki bi naj zagotavljal transparentnost oblikovanja in sprejemanja predpisov ter v največji možni meri vključeval vse relevantne deležnike.

Zato vse sindikalne centrale takemu postopku sprejemanja zakona ter njegovi vsebini najostreje nasprotujemo ter pozivamo Vlado RS, da omenjen zakon umakne iz zakonodajnega postopka, opravi postopek oblikovanja vsebine zakona skladno z Resolucijo o normativni dejavnosti in vključi v njegovo pripravo vse relevantne deležnike. Poslanke in poslance pa pozivamo, da sprememb in dopolnitev omenjenega zakona, v kolikor bi Vlada RS vztrajala pri nadaljevanju zakonodajnega postopka, ne podprejo.

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije

Predsednica Lidija Jerkič, l.r.

 

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije

Predsednik Branimir Štrukelj, l.r.

 

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam

Predsednik Jakob Počivavšek, l.r.

 

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Predsednik Peter Majcen, l.r.

 

KNSS-Neodvisnost

Predsednica Evelin Vesenjak, l.r.

 

Slovenska zveza sindikatov Alternativa

Predsednik Zdenko Lorber, l.r.

 

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost

Predsednik Matic Kastelec, l.r.