Vse navedene projektne aktivnosti so bile izvedene z namenom opolnomočenja strokovne službe Sindikatov konfederacije javnega sektorja (KSJS), partnerja projekta Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), članstva ter osveščanja javnosti o problematiki trga dela in s tem prispevanju k bolj odprtemu trgu dela, aktivaciji posameznikov in njihovi prekvalifikaciji.

Več o študiji, si lahko preberete na tej povezavi.