Vseh devet sindikatov, članov pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) je vladno stran že pred desetimi dnevi obvestilo, da nameravajo pristopiti k podpisu dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače in regresu za letošnji letni dopust ter k podpisu aneksov h kolektivnih pogodbam, pripravljenih v skladu z dogovorom. Vladna stran pa je šele včeraj popoldne potrdila besedila dogovora in njegovih izvedbenih aneksov h kolektivnim pogodbam ter enostransko določila današnji dan za podpis dogovora.

Prvič se je zgodilo, da vladna stran mimo dogovora s sindikati podpisovanje enostransko ločuje na poprejšnji podpis samega dogovora in poznejši podpis aneksov. Iz 15. točke dogovora med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in Vlado RS je namreč jasno razvidno, da se dogovor in aneksi h kolektivnim pogodbam, ki iz dogovora izhajajo, podpisujejo hkrati. Tudi do zdaj je bila praksa vedno takšna. KSJS je na to vladno stran opozorila že včeraj ter ji predlagala, da se sočasni podpis dogovora in aneksov opravi prihodnji teden, ko jih bodo sindikati pregledali in preverili, ali vsebina aneksov ustreza zapisanemu v dogovoru. Od Vlade RS smo namreč sindikati čistopis dogovora in besedila aneksov prejeli šele včeraj popoldne.

A navkljub opozorilom, da dogovora danes ni mogoče podpisati, vladna stran vztraja pri današnjem podpisovanju. Spustili so se celo tako daleč, da predstavniki MJU kličejo posamezne sindikate in jih silijo k današnjemu podpisu dogovora. KSJS se sprašuje, zakaj takšna vztrajnost vlade, da je treba dogovor podpisati takoj danes, medtem pa se prej o dogovorjenem med pogajalskima skupinama ni izrekla kar dva tedna. Sprašujemo se, zakaj ločeno podpisovanje dogovora in aneksov, kar je, kot rečeno, v nasprotju s 15. točko dogovora. Kot da se vlada ne more otresti enostranskega ravnanja, ki je v nasprotju z načeli pogajanj in dogovarjanj.

KSJS hkrati preseneča, da je minister Boštjan Koritnik na včerajšnji novinarski konferenci s tem, ko je omenjal možnost, da bi bil regres za letošnji dopust izplačan v dveh delih, vnaprej napovedal kršitev dogovora. Možnost takšnega izplačila namreč v dogovoru ni predvidena.

Branimir Štrukelj,
predsednik KSJS