Martina Vuk, univ. dipl. prav.


Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/434-12-49
Faks: 01/434-12-11
Mobitel: 051/656-936
E-pošta: martina.vuk@konfederacija-sjs.si