KSJS želi uveljavitev sprememb v zdravstvu, ki bodo preprečile odtekanje javnega denarja v žepe tistih, ki jim obstoječi sistem ustreza za lastno napajanje.

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) z zaskrbljenostjo spremljamo stanje slovenskega zdravstvenega sistema. Poleg dolgih čakalnih vrst in nedostopnosti do izbranega zdravnika (če le-tega sploh imamo), se vedno bolj razkrivajo tudi nedopustna ravnanja v primeru dvojne prakse, ko delajo zdravniki hkrati v javnem in zasebnem sektorju, kjer Hipokratovo prisego žal vse bolj nadomešča »prisega denarju«. Vpliv močnih interesnih skupin je neizmeren, kar povzroča odtekanje javnega denarja, ki bi moral biti namenjen izključno tistim, ki potrebujejo zdravstvene storitve, torej pacientkam in pacientom oziroma zavarovankam in zavarovancem. Žal je realno stanje drugačno.

Zato v KSJS ne bomo zagovarjali ohranjanja obstoječega, temveč želimo spremembe, ki bodo prinesle pravo javno zdravstvo. Želimo spremembe, ki bodo preprečile odtekanje javnega denarja v žepe tistih, ki jim obstoječi sistem ustreza za lastno napajanje. Zahtevamo pravo transparentnost in nadzor ter javno dostopen in konkreten prikaz toka denarja, ki ga vsi vplačujemo v zdravstveno blagajno. Močno podpiramo takojšnjo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegovo nadomestitev z vplačili v zdravstveno blagajno. V bližnji prihodnosti, pa se morajo ta nova vplačila razlikovati po višini in temeljiti na prihodkih posameznika (tako iz dela kot iz premoženja), hkrati pa mora biti del tako nabranih sredstev namenjen tudi dolgotrajni oskrbi.

KSJS združuje 8 sindikatov, v katere je vključenih skupaj več kot 80% vseh sindikalno organiziranih zaposlenih v javnem sektorju, med njimi sta tudi dva velika sindikata v zdravstvu. Zato smo pripravljeni aktivno sodelovati pri pripravi prepotrebnih sprememb. Že danes se začenjajo pogajanja o dveh zakonih (Zakon o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zakon o zdravstvenem informacijskem sistemu) v okviru pogajalske skupine ESS, jutri pa bo oba zakona obravnavala tudi skupščina ZZZS. Nasprotujemo apriornemu zavračanju predlaganih sprememb, od vlade in ministrstva za zdravje pa pričakujemo resna pogajanja, ki bodo omogočala tudi konceptualne spremembe trenutnih predlogov. Samo odgovoren pristop k pogajanjem z vseh strani ter pripravljenost na vsebinske in izvedbene dogovore lahko prinesejo pozitivne premike v našem zdravstvu.

Še enkrat pa ponavljamo: spremembe v zdravstvu so nujne. Obstoječe stanje ne koristi prebivalkam in prebivalcem, torej tistim, ki jim je zdravstveno varstvo namenjeno. Zato ohranjanje obstoječega ni rešitev, ampak del težave.

 

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS