Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
http://www.sviz.si
Oražnova ulica 3,
1000 Ljubljana

Predsednica: Marjana Kolar
Glavni tajnik: Branimir Štrukelj


Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
http://www.sindikat-zsvs.si
Dalmatinova ulica 4,
1000 Ljubljana

Predsednica: Irena Ilešič Čujovič
Generalna sekretarka: Polona Tanšek Aškerc


Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
http://www.sdzns.si
Metelkova ulica 15,
1000 Ljubljana

Predsednica: Slavica Mencingar
Generalni sekretar: Marjan Meglič


Policijski sindikat Slovenije
http://www.pss-slo.org
Štefanova ulica 2,
1000 Ljubljana

Predsednik: Rok Cvetko
Podpredsednik: Marko Jakac


Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze
http://www.nsdlu.si
Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana

Predsednik: Tomaž Sajovic
Tajnica: Ljuba Laharnar


Sindikat delavcev v pravosodju Slovenije
http://www.sindikat-sdp.si/site/
Tavčarjeva ulica 9,
1000 Ljubljana

Predsednik: Tomaž Virnik
Podpredsednik: Boban Stegić


Sindikat javnih uslužbencev Slovenije
http://www.si-jus.si
Dalmatinova ulica 4,
1000 Ljubljana

Predsednica: Tanja Popit
Glavni tajnik: Bojan Hribar


Sindikat novinarjev Slovenije

https://sindikat-novinarjev.si/

Vošnjakova ulica 8,

1000 Ljubljana

Predsednica: Alenka Potočnik

Podpredsednica: Ana Svenšek