Reprezentativne sindikalne centrale so sprejele skupno stališče, da se ne bodo udeležile zaključne konference »Reforma pokojninskega sistema v Sloveniji«, ki jo 27.1.2022 organizira MDDSZ, v okviru projekta celostne zasnove reforme pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Na vabilo so se odzvale s skupno izjavo, ki so jo poslale MDDSZ, predstavništvu EK, OECD in medijem.

 

Spoštovani!

Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central smo preko Ekonomsko-socialnega sveta RS prejeli vabilo na zaključno konferenco: Pension reform in Slovenia (Reforma pokojninskega sistema v Sloveniji), ki jo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravljajo skupaj z OECD in Evropsko komisijo. Iz vabila izhaja, da naj bi bili povabljeni »zaradi pomembnosti informiranja, vključenosti ključnih deležnikov v razpravo in seznanitve z zaključki projekta«.

Iz vabila prav tako izhaja, da se je projekt začel izvajati že leta 2020 in da naj bi bil namenjen poglobljeni analizi pokojninskega in invalidskega sistema, oblikovanju strokovnih rešitev za naslovitev ključnih izzivov znotraj obeh področij ter zasnovi spremljajoče komunikacijske strategije. Dejstvo je, da reprezentativne sindikalne centrale v celotnem obdobju izvajanja projekta nismo bile vključene v nobeno aktivnost, povezano s tem projektom in da nismo bili povprašani o naših stališčih v zvezi z reformo pokojninskega sistema. Kakršnega koli posvetovanja s socialnimi partnerji in vključenosti v pripravo zaključkov projekta torej ni bilo, kljub temu, da smo socialni partnerji ključni deležniki pri tovrstnih reformah in kljub temu, da smo na nujnost aktivnega sodelovanja opozarjali že večkrat, tudi v okviru priprave Načrta za okrevanje in odpornost, ki prav tako predvideva določene aktivnosti v smeri reforme pokojninskega sistema.

Poudarjamo, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2016 pripravilo Belo knjigo o pokojninah, za katero smo socialni partnerji ocenili, da je dobra podlaga za pripravo nove pokojninske reforme in na podlagi katere smo socialni partnerji skupaj z vlado v letu 2017 tudi uskladili skupna izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Žal od takrat na vladni strani ni bilo nobene volje in pripravljenosti nadgradnje izhodišč s konkretnimi predlogi za reformo. V reprezentativnih sindikalnih centralah omenjena usklajena izhodišča še vedno štejemo kot relevantno podlago za pokojninsko reformo in ne pristajamo na to, da se od njih odstopa brez socialnega dialoga.

Ker v reprezentativnih sindikalnih centralah ne pristajamo na vlogo pasivnega opazovalca in si želimo dejanskega poglobljenega socialnega dialoga in aktivne udeležbe pri pripravi izhodišč za reformo, hkrati pa je bilo naše sodelovanje že večkrat zlorabljeno, z namenom ustvarjanja umetnega vtisa o socialnem dialogu, ki ga dejansko ni, se jutrišnje zaključne konference ne bomo udeležili. Ko bodo javno objavljena gradiva projekta, bomo le-ta natančno proučili in se nanje tudi odzvali. V vsakem primeru pa pričakujemo, da bo o izhodiščih in o samih rešitvah, ki jim bodo sledile, tekel socialni dialog, v katerem bodo končne rešitve tudi usklajene s socialnimi partnerji.

Lep pozdrav,

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije

Predsednica Lidija Jerkič, l.r.

 

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije

Predsednik Branimir Štrukelj, l.r.

 

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam

Predsednik Jakob Počivavšek, l.r.

 

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Predsednik Peter Majcen, l.r.

 

KNSS-Neodvisnost

Predsednica Evelin Vesenjak, l.r.

 

Slovenska zveza sindikatov Alternativa

Predsednik Zdenko Lorber, l.r.