Sindikalne centrale (ZSSS, KSJS, KSS Pergam, KS 90 Slovenije, KNSS-Neodvisnost) so na poslanske skupine opozicijskih strank naslovile pismo s pozivom k sklicu nujne seje pristojnega odbora Državnega zbora, na kateri bodo poslanke in poslanci obravnavali odgovornost vlade za nedelovanje Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Vsebino pisma so predstavile na novinarski konferenci.

V pismu poslanskim skupinam so reprezentativne sindikalne centrale izpostavile, da že leto in pol opozarjajo na odsotnost socialnega dialoga in na omalovažujoč odnos Vlade RS do socialnega dialoga in socialnih partnerjev. Sindikalne centrale opozarjajo, da Vlada RS sistematično in namerno krši Pravila o delovanju ESS, ki ji nalagajo, da s socialnimi partnerji sodeluje pri pripravi zakonov, zlasti tistih, ki zadevajo socialno-ekonomski položaj ljudi, še preden jih sprejme in posreduje v Državni zbor RS.

Do najbolj očitnih vladnih kršitev Pravil o delovanju ESS je prišlo že pri interventnih zakonih, pri Zakonu o nacionalnem demografskem skladu, Zakonu o debirokratizaciji, paketu davčne zakonodaje in noveli ZZVZZ. Zadnji tovrsten korak vlade pa se dogaja s sprejemanjem paketa t.i. socialne zakonodaje in urejanja trga dela, katerega nosilec je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bi moral biti prvi varuh in zagovornik socialnega dialoga. Popolnoma nesprejemljivim in za skupnost ter socialno državo škodljivim zakonskim predlogom se vsakič znova pridružujejo tudi vladni odloki, ki (neustavno) posegajo v pravice ljudi in določajo nerazumne ukrepe, ki ne preprečujejo širjenja okužb s covid-19, temveč očitno zasledujejo neke druge cilje.

Sindikalne centrale so v pismu poudarile, da je napočil čas, da se tudi poslanke in poslanci neposredno seznanijo s stanjem glede socialnega dialoga v Sloveniji in z nedelovanjem ESS, zato so poslanske skupine opozicijskih strank pozvale, da vložijo zahtevo za sklic nujne seje Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bi Vlado RS pozvali k spoštovanju pravil in obnovitvi delovanja ESS.

 

Sindikalne centrale so poziv poslanskim skupinam opozicijskih strank k sklicu nujne seje pristojnega odbora Državnega zbora predstavile na novinarski konferenci.

 

Predsednik KSJS Branimir Štrukelj je na novinarski konferenci poudaril, da sindikalne centrale od poslancev in poslank pričakujejo, da ne bodo podprli tistih zakonov, ki so že v parlamentarnem postopku, pa niso bili usklajevani na ESS. Glede nadaljnjih korakov sindikatov pa je napovedal, da bodo najprej počakali na odziv Državnega zbora, nato presodili, katere bi bile lahko poteze, ki bi to "nespodbudno" stanje spremenile ter dodal, da ne izključujejo ničesar.