Sindikalne centrale, članice Ekonomsko socialnega sveta (ESS) pozdravljajo dejstvo, da je vlada na koncu, po zahtevnem in konfliktnem pogajalskem procesu, ki je trajal leto dni, zmogla dovolj politične modrosti, da je poleg implementacije evropskih direktiv v predlogu novele ZDR uveljavila tudi nekatere zaveze iz koalicijske pogodbe.

Menimo, da gre za pomembne vsebinske izboljšave obstoječega ZDR in krepitev varstva pravic delavk in delavcev. Dosedanja praksa je namreč pokazala, da so delodajalci nekatere obstoječe institute uporabljali kot sredstvo za discipliniranje zaposlenih. To je bilo zlasti značilno pri izrekanju opozoril pred odpovedjo in pri položaju sindikalnih zaupnikov. Če bo predlagana novela ZDR sprejeta v Državnem zboru, se bo pri opozorilu pred odpovedjo delovnega razmerja zmanjšala podrejenost delavk in delavcev v odnosu do delodajalcev, manjša bo tudi možnost pritiska na sindikalne zaupnike, kar je za varovanje interesov zaposlenih zelo pomembno. Dragocena je tudi pravica do odklopa in večje varstvo ranljivih skupin, kamor sodijo tudi žrtve nasilja v družini.

Ob tem sindikati pričakujemo, da bodo v naslednjem krogu pogajanj o spremembi ZDR obravnavane vse tiste spremembe, ki niso našle mesta v tej nujni noveli, so pa kljub temu pomembne za ekonomsko socialni položaj in pravno varstvo delavk in delavcev (48-urni počitek, 30-urni delovnik, kvote za agencijsko delo, terjatve prekarnih delavcev ...).

Ostro zavračamo sprenevedanje delodajalskih organizacij, da je njihovo nasprotovanje spremembam temeljilo zgolj na želji po enakopravnosti v socialnem dialogu. Ves čas so trmasto nasprotovali kakršnemu koli izboljšanju položaja delavk in delavcev, vključno z ureditvijo položaja sindikalnih zaupnikov in za ta namen uporabljali tako blokado pogajalskega procesa kot poskuse dogovarjanja »preko vez in poznanstev«, v zadnjih dneh pa se je razkrilo, da so za to pripravljeni na kocko postaviti celotna pogajanja in nadaljevanje delovanja ESS. Za povrh vsega so na torkova celodnevna pogajanja prinesli še svojo – iz naftalina potegnjeno - zahtevo, da se v to nujno novelo ZDR uvrsti izključitev časa za malico iz delovnega časa. V dobi civilizacijskega napredka in velikega pomanjkanja ustreznega kadra želijo delodajalske organizacije krčiti pravice delavk in delavcev. Sindikati tega ne bomo dopustili!

Zdaj so na potezi poslanke in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, zato jih pozivamo, da v predlagane spremembe zakona ne posegajo in da tudi sami prispevajo k boljšim pogojem dela v Sloveniji.

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije, predsednica Lidija Jerkič, l.r.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, predsednik Branimir Štrukelj, l.r.

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam , predsednik Jakob Počivavšek, l.r.

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, predsednik Peter Majcen, l.r.

KNSS-Neodvisnost, predsednica Evelin Vesenjak, l.r.

Slovenska zveza sindikatov Alternativa, predsednik Zdenko Lorber, l.r.

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost, predsednik, Matic Kastelec, l.r.