Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central so na današnji novinarski konferenci opozorili, da Vlada pri pripravah sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti favorizira delodajalce.

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj je navedel, da "ima sindikalna stran občutek, da so delodajalci ves čas v prednosti, da si v ločenih pogovorih z vlado v naprej zagotavljajo njene obljube in zaveze."

 

Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central so na novinarski konferenci predstavili razloge, zaradi katerih so protestno zapustili usklajevalni sestanek socialnih partnerjev v zvezi s spremembami Zakona o evidencah na področju dela, ki ga je v petek, 8. 3. 2024, sklicalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Navedli so, da je na petkovih usklajevanjih med skupino delodajalcev sedel državni sekretar na gospodarskem ministrstvu in da je bilo videti, kot da so enotna delegacija. Poleg tega je minister za delo izkazoval očitno naklonjenost delodajalski strani. To za predstavnike sindikatov absolutno ni bilo sprejemljivo. Zato so, da bi zaščitili zelo pomembno načelno enakosti v socialnem dialogu, zapustili usklajevanja s sporočilom, da se morajo postaviti na enako raven in biti tudi v razpravi enaki.

Opozorili so, da je bil namen vladne novele zakona vzpostavitev učinkovitega nadzora na področju 40-urnega delovnika, odmorov in počitkov in drugih pravic, ki jih delavcem zagotavlja Zakon o delovnih razmerjih.

Poudarili so, da je stališče, ki naj bi ga zagovarjali delodajalci in ministrstvo, da bi vodenje točnih ur prihodov, odhodov in odmora veljalo le za kršitelje, za sindikate ni sprejemljivo. Inšpektorat za delo namreč že več let opozarja, da brez ustreznih evidenc nadzor ni mogoč in da kršiteljev posledično ni mogoče kaznovati.

Izpostavili so še, da je ministrstvo pripravilo spremembe zakona brez posvetovanja s sindikati, očitno v okviru delovne skupine za odpravljanje administrativnih ovir, v kateri sodelujejo zgolj delodajalske organizacije, ki so julija lani izstopile iz Ekonomsko-socialnega sveta.

Poudarili so, da so se v primeru, če bodo spremembe zakona sprejete mimo njih, pripravljeni obrniti tudi na Sodišče EU.