KSJS je na vladno pogajalsko skupino naslovila predlog za določitev višine regresa za letni dopust za leto 2022

Regres za letni dopust je pravica iz delovnega razmerja, katere minimalno višino sicer določa Zakon o delovnih razmerjih, vendar gre za pravico, ki se ureja dvostransko, praviloma s kolektivnimi pogodbami. Dvostransko urejanje višine regresa za letni dopust je tudi ustaljena praksa v javnem sektorju, kjer je bila višina regresa za letni dopust vedno predmet dogovarjanja in pogajanj.

Glede na navedeno v KSJS tudi za leto 2022 pričakujemo pogajanja in dogovor o višini regresa za letni dopust za javne uslužbence.

KSJS predlaga, da:

-        javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 30. ali nižjemu plačnemu razredu, pripada regres za letni dopust za leto 2022 v višini 1.500 EUR;

-        javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 31. ali višjemu plačnemu razredu, pripada regres za letni dopust za leto 2022 v višini 1.300 EUR.

Ker je skrajni rok za izplačilo regresa 30. 6. 2022, KSJS pričakuje, da se bodo pogajanja o višini regresa za letni dopust za leto 2022 začela takoj.

 

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS