Namen projekta
 

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije se je v letu 2009 vključila v projekt programa Leonardo da Vinci Instituta Technik und Bildung Univerze Bremen, imenovan Car Careers. Projekt je bil razpisan v okviru uvajanja Evropskega ogrodja kvalifikacij v državah EU kot nadaljevanje projekta Car Easy Vet z namenom preučitve možnosti priznavanja in potrjevanja neformalno in priložnostno pridobljenih kvalifikacij v sektorju avtomobilske industrije in servisnih storitev v nekaj evropskih državah, med njimi tudi v Sloveniji.

V okviru projekta so partnerji analizirali tudi možnost priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja na višješolski in visokošolski ravni oz. proučili možnost vključevanja teh kvalifikacij v Nacionalno ogrodje kvalifikacij, ki je v Sloveniji in tudi drugih državah EU šele v nastajanju.

Partnerji v projektu so izdelali obsežne predstavitve kvalifikacijskih struktur v avtomobilskem sektorju v svojih državah in izvedli obsežno anketiranje delodajalcev, zaposlenih in strokovnjakov na ravni sektorja o njihovih pogledih na vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja in to vse do visokih ravni zahtevnosti. Rezultat projekta je med drugim – poleg pregledov in dokumentiranja kvalifikacijske strukture, vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja in spremljanja uvajanja nacionalnih in sektorskih ogrodij kvalifikacij v posameznih državah – tudi nov koncept vrednotenja znanj, spretnosti in kompetenc in predstavitev postopkov vrednotenja (validacije) na konkretni sektorski ravni.