V ponedeljek, 4. 12. 2023, se - po skoraj dvomesečni prekinitvi - nadaljujejo pogajanja o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in o odpravi plačnih nesorazmerij.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), ki združuje več kot 80 % sindikalno organiziranih delavk in delavcev v javnem sektorju, pozdravlja odločitev poslank in poslancev, da se iz Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 (ZIPRS) umakne prepoved usklajevanja plač zaposlenih v javnem sektorju za leto 2024. Prav tako izražamo zadovoljstvo, ker so izglasovali 100-odstotno uskladitev socialnih transferjev.

V ponedeljek, 4. 12. 2023, se - po skoraj dvomesečni prekinitvi - nadaljujejo pogajanja o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in o odpravi plačnih nesorazmerij. Zaradi zelo visoke inflacije (med najvišjimi v EU), ki najbolj vpliva ravno na tiste z najnižjimi dohodki, je za KSJS ključnega pomena, da se hkrati začnejo tudi pogajanja o uskladitvi vrednosti plačnih razredov za leto 2024.

Pričakujemo, da se bomo z Vlado RS o uskladitvi plač z inflacijo za leto 2024 dogovorili pred koncem letošnjega leta. Ne moremo namreč pristati na realno padanje plač javnim uslužbencem, saj bi to še poglobilo kadrovsko stisko, s katero se soočajo ključne dejavnosti javnega sektorja. Naj ob tem spomnimo, da javni sektor ne pozna niti "božičnice" niti 13. plače, regres za letni dopust pa je bil v letu 2023 izplačan v najnižjem možnem znesku, v višini minimalne plače.

Pogajanja o uskladitvi plač za leto 2024 ne izključujejo vzporednih pogajanj o novem plačnem sistemu in odpravi plačnih nesorazmerij. V primeru dogovora o uskladitvi plač za leto 2024 smo se pripravljeni dogovoriti o zamiku začetka odprave plačnih nesorazmerij, ki je bilo predvideno za 1. 1. 2024.

V primeru, da bi se v naslednjih tednih izkazalo, da Vlada RS kljub izjemno visoki inflaciji v letu 2023 ni pripravljena uskladiti vrednosti plač, bo KSJS pozvala sindikate, da takoj izpeljejo postopke za pristop k splošni stavki v javnem sektorju, z zahtevo po uskladitvi plač za prihodnje leto.

 

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS