Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije je lani v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 pri MDDSZ kot posredniškem telesu prijavila projekt »Priložnost za nov začetek«, s katerim je želela prispevati k uresničitvi prednostne usmeritve, to je pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti. Kot partner je v projektu sodelovala Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, ki je poleg predstavitev podjetništva v realnem sektorju ponudila informacije in pregled potrebnih znanj in spretnosti za samozaposlitev. V dobrem letu trajanja projekta smo se v KSJS trudili prispevati k reševanju problemov trga dela in večji zaposljivosti javnih uslužbencev. Želeli smo izboljšati konkurenčnost članstva in tistih zaposlenih, katerih zaposlitev je le začasna oziroma ogrožena z znanji na področju samorealizacije, samozaposlitve in socialnega podjetništva. Zlasti delavnice o možnostih socialnega podjetništva so naletele na velik odziv.

Članom sedmih sindikatov, združenih v KSJS so bila ponujena tudi usposabljanja in delavnice za vključevanja v programe mobilnosti Erasmus+, računalniške delavnice o računalništvu v oblaku in drugih novostih ter predstavitve novih izobraževalnih programov , poklicnih standardov in kvalifikacij, po katerih je povpraševanje na trgu dela. K sodelovanju smo povabili priznane in izkušene strokovnjake, k udeležbi pa smo poleg članov v vseh primerih, kjer ni bilo zadostnega odziva članov povabili tudi brezposelne in tiste zainteresirane, ki so želeli razširiti znanja na teh področjih. Trud je obrodil sadove in v skupno 23 delavnicah je sodelovalo 266 oseb. Projekt je omogočal tudi svetovanje članom na področjih, ki povečujejo zaposlitvene možnosti, v svetovalnih uricah, ki so obsegale tudi pravno svetovanje je sodelovalo 25 oseb.

V okviru projekta sta bili Izdelani tudi dve študiji: Vloga sindikata in sindikalnih zaupnikov pri ohranjanju in razvijanju zaposlitvenih možnosti zaposlenih, ki jo je pripravil Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in študija Vrednotenje projektnih aktivnosti podjetja Trinity, ki daje podlago za nove rešitve, nove projekte. Posebej kaže omeniti okroglo mizo z naslovom Vloga in aktivnosti socialnih partnerjev v aktivni politiki zaposlovanja, kjer sta poleg drugih sodelovali tudi ga. D. Košir, direktorica direktorata za zaposlovanje in trg dela pri MDDSZ in ga. S. Špehar Pajk, vodja programa APZ pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Projekt se bo zaključil 31. avgusta 2014 in tik pred koncem (26. avgusta) bomo organizirali zaključno konferenco z domačimi in tujimi strokovnjaki. Vse, ki vas te teme zanimajo vabimo, da obiščete našo spletno stran (www.priloznost.si), kjer je dostopno veliko gradiva ali nas kontaktirate za nadaljnje informacije. Z veseljem vam bomo pomagali najti odgovor.

KSJS se že ob tej priliki zahvaljuje vsem, ki so omogočili izvajanje projekta, tako po finančni strani, kot tudi vsem udeležencem naših aktivnosti in izvajalcem programov.


V Ljubljani10. Julija 2014


Vita Mušič, koordinatorka programa