Vlada in sindikati javnega sektorja so danes parafirali dogovor, po katerem se bodo plače v javnem sektorju z junijem uskladile v višini 80 odstotkov inflacije v letu 2023, izplačilo regresa za letni dopust pa bo v mesecu marcu.

Predsednik KSJS Branimir Štrukelj je v izjavi po parafiranju dogovora izpostavil, da so bila pogajanja korektna in da je bilo na njih ponovno vzpostavljeno neko zaupanje, ki ga zadnje mesece absolutno ni bilo, kar je dobra osnova za nadaljevanje pogajanj, ki bodo sledila.

 

Dogovor sta na vladni strani parafirala minister za finance Klemen Boštjančič in minister za javno upravo Franc Props, na sindikalni strani pa predsednik KSJS Branimir Štrukelj in vodja pogajalske skupine Jakob Počivavšek. Parafiran dogovor mora sicer potrditi še vlada, prav tako bodo o pristopu k njegovemu podpisu odločali organi sindikatov.

Dogovor določa, da se bo uskladitev vrednosti plačnih razredov izvedla 1. junija 2024, in sicer v višini 80 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju december 2022-december 2023.

Drugi del dogovora se nanaša na izplačilo regresa za letni dopust za leto 2024. Regres bo izplačan pri plači za februar 2024, vendar najkasneje do 14. marca 2024.

V dogovoru je predvideno, da se začetek izvajanja prenove plačnega sistema in odprave nesorazmerij premakne s 1. januarja 2024 na datum, ki bo skupaj z dinamiko dogovorjen v okviru usklajevanja novega plačnega zakona oziroma pogajanj o odpravi nesorazmerij.

Sindikati se bodo s podpisom sporazuma zavezali, da do 13. septembra 2024 ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti v zvezi z vsebino tega dogovora. Vendar ta zaveza ne velja, če vlada za katero od skupin javnih uslužbencev ali funkcionarjev določi ali se dogovori za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah z učinkovanjem pred 13. septembrom 2024.

Tako na vladni kot na sindikalni strani so izrazili zadovoljstvo ob doseženem dogovoru. Tega ocenjujejo tudi kot dobro popotnico za zahtevna pogajanja, ki so pred njimi. Po novem letu jih namreč čaka nadaljevanje pogajanj o odpravi plačnih nesorazmerij in reformi plačnega sistema.