Javni poziv obeh sindikalnih pogajalskih skupin Vladi RS k uskladitvi premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja javno pozivata Vlado RS, naj nemudoma uskladi višino premij dodatnega pokojninskega zavarovanja z veljavnostjo od 1.1.2022 dalje ter s poračunom za nazaj, vključno z izgubljenimi donosi.

V skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND) iz leta 2005, se mora vsako leto v mesecu decembru uskladiti osnovna premija dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence na način, da ta uskladitev začne veljati s 1. januarjem naslednjega leta.

Usklajene zneske premije ugotovi Odbor zaprtega vzajemnega sklada za javne uslužbence in jih objavi v Uradnem listu.

V decembru 2021 bi se morale premije, v skladu z objavljenimi statističnimi podatki, dvigniti za 6,9%,  vendar se to ni zgodilo, zato se njihova višina s 1.1.2022 ni spremenila, kar pomeni, da je bilo 180.000 javnih uslužbenk in uslužbencev občutno oškodovanih. Škoda, ki nastaja javnim uslužbencem znaša 2,22 eur mesečno, brez upoštevanih donosov.

Odgovornost za materialno oškodovanje vseh zaposlenih v javnem sektorju nosi izključno Vlada RS, saj vse do današnjega dne ni imenovala novih članic in članov Odbora zaprtega vzajemnega sklada za javne uslužbence.

Zaprti sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence je bil vzpostavljen s posebnim zakonom in Kolektivno pogodbo, sklenjeno med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, saj so se javni uslužbenci na ta račun odpovedali večletnim usklajevanjem plač. Oškodovanje, ki se trenutno dogaja je zato nesprejemljivo in ga je Vlada RS dolžna takoj odpraviti in poravnati vse zapadle obveznosti.

Pogajalski skupini od Vlade RS zahtevata dosledno spoštovanje zakonov in kolektivnih pogodb.

 

Branimir Štrukelj,

vodja pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja

 

Jakob Počivavšek

vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja