Na Konferenci KSJS, 3. 3. 2022, je bilo sprejetih šest zahtev, ki so bile naslovljene na Vlado RS. Zahteve KSJS so bile posredovane tudi 11 strankam, ki kandidirajo na bližajočih se državnozborskih volitvah in jim raziskave javnega mnenja kažejo možnost za uvrstitev v Državni zbor.

Zahteve KSJS so bile 8. 4. 2022 posredovane naslednjim strankam: Gibanju Svoboda, Slovenski demokratski stranki (SDS), Socialnim demokratom (SD), Levici, Novi Sloveniji (NSi), Listi Marjana Šarca (LMŠ), Stranki Alenke Bratušek (SAB), Povežimo Slovenijo, Naši deželi, Demokratični stranki upokojencev (DeSUS), Slovenski nacionalni stranki (SNS). Navedene stranke smo zaprosili, da naj se do zahtev, ki zadevajo položaj in interese zaposlenih v javnem sektorju, opredelijo v roku 1 tedna.

V navedenem roku nam je odgovore posredovalo pet strank: Levica, Slovenska demokratska stranka (SDS), Socialni demokrati (SD), Lista Marjana Šarca (LMŠ) in Naša dežela. Po ponovnem pozivu pa smo prejeli tudi odgovore Gibanja svoboda.

Opredelitve strank do posameznih zahtev si sledijo po zaporedju, kot smo jih prejeli. V odgovore nismo posegali niti vsebinsko niti slovnično:

1.

Takojšnji dogovor o uskladitvi višine vrednosti plačnih razredov - najmanj z inflacijo, v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), in o spremembah plačne lestvice.

 

LEVICA

Podpiramo.

Obrazložitev: Zaradi hitre rasti cen energentov, hrane in drugih osnovnih življenjskih potrebščin se kupna moč vseh delavcev zmanjšuje. Učitelji, kuharji, čistilke, medicinske sestre in oskrbnice v domovih starejših občanov si z enako plačo lahko privoščijo vedno manj. Zato je treba njihove plače nujno uskladiti z inflacijo.

 

SDS

Podpiramo.

Obrazložitev: Plačni sistem v javnem sektorju je ena od naših prioritet. V SDS smo v tem mandatu že pripravili določene rešitve, ki pa zaradi pluralizma interesov še niso usklajene do te mere, da bi jih bilo mogoče poslati v parlamentarno proceduro. Pri nadaljnjem usklajevanju pričakujemo sodelovanje reprezentativnih sindikatov javnega sektorja v obliki pogajanj in dialoga.

 

SD

Podpiramo.

Obrazložitev: Podpiramo takojšen začetek pogajanj o uskladitvi vrednosti plačnih razredov, saj zaradi neusklajevanja (in inflacije) plače realno padajo.

 

LMŠ

Podpiramo (začetek dialoga; obrazložitev spodaj)

Obrazložitev: Podpiramo takojšnji začetek dialoga o uskladitvi vrednosti plačnih razredov (nujno je najti soglasje o načinu usklajevanja) in o spremembah plačne lestvice. Zavzemamo se za dialog, ki bo prinesel dogovor vlade in sindikatov.

 

NAŠA DEŽELA

Podpiramo.

Obrazložitev: Naša dežela se zavzema za spoštovanje vseh veljavnih dogovorov. To je temelj vsake pravne države in socialne pravičnosti. Naša dežela bo težek pogajalec, vendar bo po uveljavitvi dogovorov, tudi njihov največji zagovornik in implementator.

 

GIBANJE SVOBODA

Podpiramo.

 

2.

Takojšnje zvišanje plač vsem javnim uslužbencem glede na že dogovorjena zvišanja plač oziroma plačnih razredov posameznim skupinam zaposlenih v javnem sektorju.

 

LEVICA

Ne podpiramo.

Obrazložitev: Zavzemamo se za odpravo anomalij ter odpravo varčevalnih ukrepov, ne podpiramo pa teženj po izstopih posameznih poklicnih skupin iz enotnega plačnega sistema in zahtev po prednostnem dvigu najvišjih plač. Namesto tega je nujno potrebno zagotoviti izenačitev osnovne plače z minimalno plačo in dvig vseh najnižjih plač.

 

SDS

Ne podpiramo.

Obrazložitev: Plače bomo zviševali v skladu s sprejeto reformo plačnega sistema v javnem sektorju.

 

SD

Delno podpiramo.

OBRAZLOŽITEV: Podpiramo takojšen začetek pogajanj o plačah v javnem sektorju. Odpraviti je potrebno anomalije, ki so nastale zaradi parcialnega dogovarjanja o dvigih plač zgolj za nekatere skupine in vzpostaviti ustrezna razmerja.

 

LMŠ

Ne podpiramo.

Obrazložitev: Zagovarjamo pogajanja o zvišanju plač.

 

NAŠA DEŽELA

Podpiramo.

Obrazložitev: Naša dežela meni, da pri vseh pogajanjih vseh plačnih skupin vedno znova izpadejo zadnji trije plačni razredi. Zato menimo, da se moramo najprej uredi vprašanje najnižjih treh plačnih razred. Začenši s tem, da najnižja plača v javnem sektorju ne more niti nižja od minimalne plače.

Naša dežela se zavzema za spoštovanje vseh veljavnih dogovorov. To je temelj vsake pravne države in socialne pravičnosti. Naša dežela bo težek pogajalec, vendar bo po uveljavitvi dogovorov, tudi njihov največji zagovornik in implementator.

 

GIBANJE SVOBODA

Ne podpiramo.

Obrazložitev: V Gibanju Svoboda razumemo, da je potrebno enotni plačni sistem temeljito prenoviti, tako, da bo odražal specifike dela in težavnost dela posameznih skupin, kot tudi bolje omogočal plačevanje več in boljšega dela. Zaradi posegov v plačni sistem menimo, da je potrebno k prenovitvi pristopiti takoj. V tem pogledu bi hkrati tudi urejali zvišanja plač in ostalih dodatkov. Plačni sistem javnih uslužbencev moramo prenoviti na način, da bodo upoštevane specifike vseh skupin zaposlenih, da bodo odpravljena porušena plačna nesorazmerja, da bodo avtomatizme napredovanja in nagrajevanja nadomestili motivacija in rezultati dela ter karierni razvoj, da bo privlačnejši tudi za strokovnjake iz zasebnega sektorja. Plačni sistem mora spodbujati dinamiko in motiviranost za rezultate.

 

3.

Takojšnje zvišanje plač v spodnji tretjini plačne lestvice, v skladu z Dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov (Uradni list RS, št. 88/21).

 

LEVICA

Podpiramo.

OBRAZLOŽITEV: Zavzemamo se za takojšnje zvišanje najnižjih plač in izenačitev osnovne plače z minimalno plačo in dvig vseh najnižjih plač.

 

SDS

Ne podpiramo.

OBRAZLOŽITEV: Zvišanje plač v spodnji tretjini plačne lestvice, v skladu z Dogovorom podpiramo, vendar je nemogoče zvišati plače samo v spodnji tretjini plačne lestvice, ker se s tem poruši občutljivo ravnovesje v plačnem sistemu. Treba je uravnoteženo uskladiti vse plačne razrede.

 

SD

Podpiramo.

Obrazložitev: Spodnja tretjina plačne lestvice se giblje do minimalne plače. Nesprejemljivo je, da prejemajo enako plačo javne uslužbenke in javni uslužbenci, ki so na bistveno različnih delovnih mestih, tako po zahtevnosti del in nalog kot tudi po zahtevani izobrazbi. Javni sektor mora biti zgled zasebnemu sektorju.

 

LMŠ

Podpiramo (usklajevanja, kot to določa dogovor; obrazložitev spodaj).

Obrazložitev: Z dogovorom, na katerega se sklicujete, so se podpisniki zavezali, »da v roku enega meseca od podpisa tega dogovora nadaljujejo z usklajevanji o plačnih razredih, izhajajoč iz tistih delovnih mest, ki so v spodnji tretjini plačne lestvice«. Usklajevanja podpiramo.

 

NAŠA DEŽELA

Podpiramo.

Obrazložitev: Naša dežela se zavzema za spoštovanje vseh veljavnih dogovorov. To je temelj vsake pravne države in socialne pravičnosti. Naša dežela bo težek pogajalec, vendar bo po uveljavitvi dogovorov, tudi njihov največji zagovornik in implementator.

 

GIBANJE SVOBODA

Ne podpiramo.

Obrazložitev: V Gibanju Svoboda razumemo, da je potrebno enotni plačni sistem temeljito prenoviti, tako, da bo odražal specifike dela in težavnost dela posameznih skupin, kot tudi bolje omogočal plačevanje več in boljšega dela. Zaradi posegov v plačni sistem menimo, da je potrebno k prenovitvi pristopiti takoj. V tem pogledu bi hkrati tudi urejali zvišanja plač in ostalih dodatkov. Plačni sistem javnih uslužbencev moramo prenoviti na način, da bodo upoštevane specifike vseh skupin zaposlenih, da bodo odpravljena porušena plačna nesorazmerja, da bodo avtomatizme napredovanja in nagrajevanja nadomestili motivacija in rezultati dela ter karierni razvoj, da bo privlačnejši tudi za strokovnjake iz zasebnega sektorja. Plačni sistem mora spodbujati dinamiko in motiviranost za rezultate.

 

4.

Izpolnitev nerealiziranih zavez vlade iz veljavnih dogovorov in stavkovnih sporazumov.

 

LEVICA

Podpiramo.

Obrazložitev: Potrebno je pričeti z realizacijo že sklenjenih dogovorov. Pri tem je potrebno prioritetno izpolniti vse zaveze po dvigu najnižjih plač in odpravi varčevalnih ukrepov, ki so prizadeli najslabše plačane.

 

SDS

Podpiramo.

Obrazložitev: Menimo, da je vzpostavitev, vzdrževanje in spodbujanje dialoga s socialnimi partnerji pri sprejemanju zakonodajnih sprememb pomemben faktor, vendar bi želeli poudariti, da socialni dialog pomeni slišati in biti slišan, pomeni tudi pogajanja in določeno mero popuščanja in prilagajanja v svojih pričakovanjih in zahtevah in to obojestransko. V SDS v novi vladi pričakujemo, pozdravljamo in upamo na nadaljevanje socialnega dialoga in posledično izpolnitev nerealiziranih zavez vlade iz veljavnih dogovorov in sporazumov, na opisani način.

 

SD

Podpiramo.

Obrazložitev: Dogovore je treba spoštovati.

 

LMŠ

Podpiramo.

 

NAŠA DEŽELA

Podpiramo.

Obrazložitev: Naša dežela se zavzema za spoštovanje vseh veljavnih dogovorov. To je temelj vsake pravne države in socialne pravičnosti. Naša dežela bo težek pogajalec, vendar bo po uveljavitvi dogovorov, tudi njihov največji zagovornik in implementator.

 

GIBANJE SVOBODA

Podpiramo.

 

5.

Takojšnja uskladitev premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v višini, kot jo predvideva Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) ter poračun premij za nazaj, vključno z izpadlimi donosi pri vplačilih za leto 2022.

 

LEVICA

Podpiramo.

Obrazložitev: Dogovore je treba spoštovati, ob tem pa opozarjamo, da mora biti prioriteta krepitev prvega pokojninskega stebra financiranega iz obveznega zavarovanja in dvig plač.

 

SDS

Podpiramo.

Obrazložitev: Načeloma podpiramo. Seveda se zavzemamo za uskladitev premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v višini, kot jo predvideva Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05). Vendar bo v zvezi s predlaganimi uskladitvami predhodno treba sprejeti finančno –t.j. proračunsko vzdržno rešitev.

 

SD

Podpiramo.

Obrazložitev: Uskladitev premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence bi se morala zgoditi vsako leto do 1.1. Potrebno pa bo preveriti možnosti za poračun.

 

LMŠ

Podpiramo.

 

NAŠA DEŽELA

Podpiramo.

Obrazložitev: Naša dežela se zavzema za spoštovanje vseh veljavnih dogovorov. To je temelj vsake pravne države in socialne pravičnosti. Naša dežela bo težek pogajalec, vendar bo po uveljavitvi dogovorov, tudi njihov največji zagovornik in implementator.

 

GIBANJE SVOBODA

Podpiramo.

 

6.

Dosledno spoštovanje zaveze iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), da je o temeljnih vprašanjih s področja uslužbenske zakonodaje (ZJU) in sistema plač v javnem sektorju (ZSPJS) potrebno soglasje reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in vlade.

 

LEVICA

Podpiramo.

Obrazložitev: Vsekakor nasprotujemo kakršnim koli enostranskim posegom v delovno zakonodajo.

 

SDS

Podpiramo.

 

SD

Podpiramo.

Obrazložitev: Verjamemo v socialni dialog, zato bomo takoj po vzpostavitvi nove vlade obudili dialog v okviru Ekonomsko-socialni svet in krepili njegovo delovanje ter predlagali sklenitev novega družbenega dogovora. Prav tako so nujna pogajanja o plačah v javnem sektorju in uzakonitev tistih rešitev, ki so usklajene med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

 

LMŠ

Podpiramo.

 

NAŠA DEŽELA

Podpiramo.

Obrazložitev: Naša dežela se zavzema za spoštovanje vseh veljavnih dogovorov. To je temelj vsake pravne države in socialne pravičnosti. Naša dežela bo težek pogajalec, vendar bo po uveljavitvi dogovorov, tudi njihov največji zagovornik in implementator.

 

GIBANJE SVOBODA

Podpiramo.