Okrogla miza

17. junija 2014 smo organizirali okroglo mizo socialnih partnerjev z naslovom Vloga in aktivnosti socialnih partnerjev v aktivni politiki zaposlovanja.

Okrogla miza je bila organizirana v okviru projekta »KSJS Priložnost za nov začetek«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti, sofinanciranega iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2009 – 2013, prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«. Projekt v partnerskem sodelovanju izvajata Konfederacija sindikatov javnega sektorja in Obrtno podjetniška zbornica Slovenije in je namenjen tako informiranju članov kot tudi dialogu o vlogi socialnih partnerjev na področju aktivne politike zaposlovanja tako v zasebnem kot javnem sektorju.

Na okrogli mizi smo predstavili izkušnje iz delavnic, namenjenih članom, javnim uslužbencem, pri iskanju novih zaposlitvenih možnosti.
Z okroglo mizo smo želeli predstaviti pozitivne ukrepe aktivne politike zaposlovanja v dveh evropskih državah (Italija - regija Veneto in Španija – študijski obisk) ter hkrati vzpostaviti oziroma spodbuditi učinkovitejšo medsebojno komunikacijo med socialnimi partnerji, z željo da se najdejo rešitve, ki bodo pripomogle k razvoju novih zaposlitvenih možnosti in s tem k zmanjšanju brezposelnosti.
 
Program okrogle mize:
 
10:00 - 10:15 Prihod in registracija udeležencev
10:15 - 10:30 Kratka predstavitev projekta - V. Tkalec, generalni sekretar KSJS Slovenije
10:30 - 11.00 Ukrepi in vloga socialnih partnerjev pri aktivni politiki zaposlovanja – regija Veneto, Italija in regija Valencia, Španija – V. Tkalec, generalni sekretar KSJS Slovenije
11:00 - 11:30 Možnosti pri samozaposlovanju – ugotovitve iz delavnic – B. Vrhovnik, OZS Slovenije
11:30 - 12:00 Možnosti pri socialnem podjetništvu – ugotovitve iz delavnic, T. Stritar, Zavod Uspešen podjetnik
12:30 - 12:45 Podlage APZ in možnosti novih delovnih mest – D. Košir, generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje pri MDDSZ
12:45 - 13:00 Ukrepi APZ Zavoda RS za zaposlovanje - S. Špehar Pajk
13:00 - 13.30 Razprava in vprašanja


Gradivo je dostopno na naslednjih povezavah:

Kratka predstavitev projekta

Ukrepi in vloga socialnih partnerjev pri APZ

Možnosti pri samozaposlovanju

Podlage APZ in možnosti novih delovnih mest

Ukrepi APZ Zavoda za zaposlovanje