Sindikalne centrale pozdravljajo uvedbo t. i. proračunske varovalke in odločitev za zbiranje celotnih sredstev pri ZZZS, vendar pričakujejo, da se bo v okviru zakonodajnega postopka višina prispevka oblikovala tako, da bo odvisna od razpoložljivega dohodka posameznice oziroma posameznika.

V reprezentativnih sindikalnih centralah že vseskozi podpiramo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je bil včeraj zvečer, na hitro in na skrivaj, vložen v zakonodajni postopek s strani poslank in poslancev največje koalicijske stranke, nas je presenetil.

Pozitivno nas je presenetil zato, ker je bistveno pohitril časovnico vlade, ki je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja napovedala šele s 1. 1. 2025. Hkrati pa ugotavljamo, da predlog sicer res ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, vendar ga nadomešča s pavšalnim prispevkom v enaki višini za vse, kar pomeni, da ohranja nepravično in regresivno obliko prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki bistveno bolj finančno obremenjuje tiste, z nizkimi dohodki.

Pozdravljamo uvedbo t. i. proračunske varovalke in odločitev za zbiranje celotnih sredstev na enotnem mestu, in sicer pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot nosilcu obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar pričakujemo spremembo predloga na način, da se bo v okviru zakonodajnega postopka višina prispevka oblikovala tako, da bo odvisna od razpoložljivega dohodka posameznice oziroma posameznika ter da se znotraj zdravstvenega sistema ohrani načelo solidarnosti. Pričakujemo tudi, da bo o predlogu zakona takoj stekel dialog v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije

Predsednica Lidija Jerkič, l.r.

 

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije

Predsednik Branimir Štrukelj, l.r.

 

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam

Predsednik Jakob Počivavšek, l.r.

 

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Predsednik Peter Majcen, l.r.