V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije so zaskrbljeni nad izjavo GZS glede usklajevanja novele ZDR.

Vlada RS je po burnem 1-letnem (na koncu žal neuspešnem) delu pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) sprejela odločitev o vsebini predloga novele Zakona o delovnih razmerjih (ZDR). Včeraj smo v zvezi s tem v medijih zasledili navajanje izjave Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) oziroma njihovega glavnega izvršnega direktorja Mitje Gorenščka, ki se je glasila: »Zato ne moremo razumeti, da so sindikati pripravljeni kar tako zavreči vse, kar je bilo usklajeno, in državo izpostaviti tveganju plačila kazni«.

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) smo nad izjavo zaskrbljeni. Dopuščamo sicer možnost, da je bila zapisana nekoliko nepremišljeno in pod vtisom spoznanja s strani GZS, da se jim blokada pogajalskega procesa in poskusi dogovarjanj »od zadaj« in »od strani« niso obrestovali, a vendar gre za nedopustno kazanje s prstom na sindikate.

Navedena izjava namreč daje slutiti, da se bodo delodajalske organizacije tudi v zakonodajnem postopku posluževale različnih procesnih »trikov«, s katerimi bi preprečili uveljavitev zakona pred potekom roka, ki ga je Evropska komisija postavila za implementacijo dveh direktiv EU. Na ta način bodo ravno delodajalci državo izpostavili visokim denarnim kaznim (1,5 mio eur na dan).

V KSJS ne moremo verjeti, da je mogoče, da so delodajalske organizacije pripravljene uporabiti vsa sredstva in državi in njenim ljudem povzročiti milijonsko škodo samo zato, ker ne želijo, da se vsaj nekoliko okrepi varstvo sindikalnih zaupnikov. Z izjavo zgolj potrjujejo, koliko jim je do tega, da sindikalni zaupnik ostane v čim bolj podrejenem in odvisnem položaju v razmerju do delodajalca.

Svoboda sindikalne organiziranosti in delovanja je ustavno varovana. Zaščita sindikalnih zaupnic in zaupnikov kot tistih predstavnikov delavk in delavcev, ki so v podjetju njihov glas, je temeljni standard v vseh državah, kjer je socialni dialog civilizacijski temelj. Ampak pravila socialnega dialoga so tudi, da ne blokiraš pogajanj in ne izigravaš postopka samo zato, ker želiš ohraniti obstoječe stanje, preko katerega lahko zaposlene discipliniraš in od njih zahtevaš popolno poslušnost.

Iz KSJS jim zato, v zvezi z citirano izjavo GZS, sporočamo: Izključno vaša krivda bo, če Slovenija zamudi rok za implementacijo direktiv EU. Zato boste morali nase prevzeti tudi odgovornost za nastalo škodo.

                                                                             

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS