Člani Odbora za nadzor finančno-materialnega poslovanja KSJS:

1.      Nina Štangl, predsednica, predstavnica SVIZ

2.      Špela Havle, predstavnica SZSVS

3.      Saša Kotar, predstavnica SDZNS

4.      Franci Frantar, PSS

5.      Tatjana Rijavec, predstavnica NSDLU

6.      Tanja Drolc, predstavnica SDP

7.      Mojca Zabukovec, predstavnica SNS

8.      Suzana Kocijančič, predstavnica SI-JUS