1. Nina Štangl, predsednica, predstavnica SVIZ Slovenije

2. Saša Kotar, namestnica, predstavnica SDZN Slovenije

3. Špela Havle, predstavnica SZSV Slovenije

4. Franci Frantar, predstavnik PSS

5. Polona Muhič, predstavnica NSDLU

6. Tanja Drolc, predstavnica SDP Slovenije

7. Suzana Kocijančič, predstavnica SI-JUS

8. Mojca Zabukovec, predstavnica SNS