Edini ustrezen odgovor, če bo Državni zbor potrdil 65. člen ZIPRS, je po oceni vodstva KSJS splošna stavka zaposlenih v javnem sektorju

 

Na današnji novinarski konferenci so predstavniki vodstva Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije sporočili, da je edini ustrezen odgovor, če bo Državni zbor potrdil 65. člen ZIPRS, splošna stavka zaposlenih v javnem sektorju. Napovedali so, da bodo sindikati KSJS v prihodnjih dneh ta odgovor pretresali na svojih organih. Hkrati so k skupnem nastopu in premisleku o splošni stavki ter k dogovarjanju o datumu, načinu izvedbe in koordinaciji stavkovnih aktivnosti povabili tudi vse druge sindikate v javnem sektorju.

 

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), ki združuje 8 reprezentativnih sindikatov z več kot 71.000 članicami in člani, razočarani ugotavljamo, da so pogajanja o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju ponovno prekinjena, saj z vladne strani že en mesec nismo prejeli nobenega odziva niti vabila.

Kljub zagotovilom vladne strani na zadnji seji pogajalske komisije, 9. oktobra 2023, se Vlada RS ni odzvala niti na našo zahtevo po umiku spornega 65. člena predloga Zakona o izvrševanju proračunov RS (ZIPRS), s katerim predlaga uzakonitev prepovedi usklajevanja plač v javnem sektorju za leto 2024. Za KSJS je povsem nesprejemljivo, da je Vlada RS s predlogom zakonske zamrznitve usklajevanja plač v prihodnjem letu posegla v aktivna pogajanja in tako z oblastno prisilo vprašanje usklajevanja plač izločila iz nedokončanih pogajanj. S sprejemom takega predloga bi vladajoča koalicija sindikatom odvzela osnovno možnost, da uveljavljamo interese zaposlenih in hkrati povsem razvrednotila smisel pogajanj v okviru socialnega dialoga, na katerega ta vlada sicer prisega in po čemer naj bi se bistveno razlikovala od prejšnje vlade. Tovrstna ignoranca in oblastna aroganca pa je za sindikate združene v KSJS nesprejemljiva.

V času izjemno visoke inflacije (tretja najvišja v EU) in rasti cen osnovnih življenjskih stroškov (hrana in energenti) je usklajevanje plač nujno, saj se razpoložljivi dohodek prebivalstva niža. K temu bo dodatno pripevala še predlagana neuskladitev socialnih transferjev in dohodninske lestvice ter olajšav.

Naše članstvo je ogorčeno, saj se dobro spomnijo zagotovil najvišjih predstavnic in predstavnikov Vlade RS, s predsednikom vlade na čelu, da nihče v javnem sektorju ne bo imel plače, ki bi bila nižja od minimalne. Žal je realno stanje v novembru 2023 takšno, da se bodo – ob vztrajanju vlade pri zamrznitvi usklajevanja plač z inflacijo – zaposlenim s srednjo izobrazbo, ki so na minimalni plači, pridružili tudi zaposleni z višjo izobrazbo, kar je preprosto škandalozno.

V KSJS zato od Vlade RS zahtevamo, da:

•                    takoj zagotovi umik spornega 65. člena ZIPRS in takojšen začetek pogajanj o uskladitvi plač v letu 2024;

•                    takoj skliče nadaljevanje pogajanj o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju in odpravi plačnih nesorazmerij;

•                    se odpove predlaganim pasovnim dvigom, s katerimi se anomalije obstoječega plačnega sistema prenašajo naprej v novega;

•               umakne predloge odprave plačnih nesorazmerij, ki so v nasprotju z vladnimi predlogi podanimi na stebrnih pogajanjih, ter da se pogajanja o uvrstitvah delovnih mest v plačne razrede izpelje do konca v okviru plačnih stebrov, se pravi v okviru ustreznih kolektivnih pogodb;

•                    ustrezno prilagodi roke prehoda v nov plačni sistem in roke za odpravo plačnih nesorazmerij, tako da bo oboje zaključeno do konca mandata te vlade.

 

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS