V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) se pridružujemo zahtevi Sindikata delavcev v pravosodju, da Vlada RS plačno problematiko za vse javne uslužbence in funkcionarje uredi hkrati.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), ki združuje 8 sindikatov z več kot 71.000 članicami in člani, kar predstavlja 80% vseh sindikalno organiziranih v javnem sektorju, izraža polno podporo pozivu Sindikata delavcev v pravosodju (SDP) in solidarnost z delavci v pravosodju.

Kot izpostavlja Sindikat delavcev v pravosodju so tudi javni uslužbenci v pravosodju del sodne veje oblasti, brez katerih le-ta svojih nalog ne bi mogla izvajati, žal pa so doslej prejeli zgolj zagotovila, da niso pozabljeni. Njihovo plačilo je neprimerno in potrebno ustrezne korekcije, kar je ugotovljeno tudi v Beli knjigi o prenovi kariernega razvoja javnih uslužbencev v sodstvu. Soočajo se tudi z odhodi zaposlenih in z vedno večjim kadrovskim mankom. Prav tako so javni uslužbenci v pravosodju tisti, ki so nepogrešljivi tudi za delo funkcionarjev v pravosodju. Zato smo v KSJS začudeni, ker sodniki izpostavljajo le lasten položaj, ne pa tudi položaja svojih sodelavk in sodelavcev.

V KSJS se pridružujemo zahtevi Sindikata delavcev v pravosodju, da Vlada RS plačno problematiko za vse javne uslužbence in funkcionarje uredi hkrati, torej da bo v prihodnje ustrezno uredila tudi položaj javnih uslužbencev v pravosodju.

 

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS