Na referendumu glasujmo ZA!

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja vseskozi odločno podpiramo Sindikat novinarjev Slovenije in zaposlene na RTV Slovenija v prizadevanjih za - od politike neodvisen, profesionalen in strokoven javni servis. Novinarske organizacije vse od uveljavitve Zakona o Radioteleviziji Slovenije leta 2005 opozarjajo na njegovo nedorečenost in neustreznost. Dr. Slavko Splichal je takrat zapisal, da zakon na stežaj odpira vrata politiki za nadzorovanje RTV, profesionalno odgovornost in neodvisnost postavlja v preddverje, civilno družbo pa na cesto. Sedemnajst let pozneje so se ta opozorila potrdila. Izmerjena stopnja zaupanja v RTV Slovenija je na zgodovinsko najnižji ravni. Novinarski sindikati na RTV že več kot 180 dni stavkajo za novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo ter s tem za pravico javnosti do obveščenosti, medtem ko ključni organi javne radiotelevizije, programski in nadzorni svet ter poslovodstvo zasledujejo ozke, strankarske interese.

Soglašamo s tistimi, ki menijo, da Zakon o RTV Slovenija potrebuje celovito prenovo, del zakona, ki ureja vodenje, upravljanje in nadzor javne radiotelevizije pa takojšnje spremembe. Z novelo zakona o RTV, ki je predmet tokratnega referenduma, se politika odreka vodilni besedi pri upravljanju in vodenju tako, da državni zbor ne bi več imenoval niti enega člana sveta, ter vpliv pomembno prenaša na javnost in zaposlene. To je ob ustreznem financiranju in dekomercializaciji nujni predpogoj za avtonomno delo novinarjev in vseh zaposlenih na RTV.

Enako – za soglasno podporo – se je Predsedstvo KSJS izreklo tudi o noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Dolgotrajna oskrba mora biti novo socialno zavarovanje, namenjeno ljudem. Za izvajanje dolgotrajne oskrbe pa so potrebni ljudje – zaposleni v mreži dolgotrajne oskrbe.

Žal trenutno veljavni zakon, ki je nastal mimo socialnega dialoga in so mu nasprotovali tako stroka kot skoraj vsi deležniki, ne omogoča ne enega ne drugega. Osebe, ki so danes upravičene do pravic socialnega varstva, se bodo znašle med dvema sistemoma: starim, v katerem njihove pravice niso več jasne, in novim, v katerega ne morejo vstopiti.

Ker želimo funkcionalen sistem dolgotrajne oskrbe z jasno določenim financiranjem in ne mačka v žaklju, podpiramo novelo, ki zamika izvajanje zakona. Novela zakona, o kateri bomo odločali na referendumu, prinaša tudi finančno pomoč domovom za starejše in s tem manjši pritisk na dvig cen oskrbnin za stanovalce DSO-jev. Zagotovo pa se je treba, v socialnem dialogu, takoj lotiti vsebinskih sprememb, ki bodo omogočile dejansko vzpostavitev prepotrebnega sistema dolgotrajne oskrbe za vse tiste, ki jo potrebujejo.

Iz navedenih razlogov v KSJS podpiramo uveljavitev novega Zakona o RTV Slovenija in novele Zakona o dolgotrajni oskrbi ter pozivamo ljudi, da se udeležijo referenduma in glasujejo ZA.

 

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS