Jutri bo potekala stavka zaposlenih v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah.

Po dveh letih neprestane negotovosti, pritiskov in zahtevah po upoštevanju vedno novih covid-ukrepov imajo zaposleni v vzgoji in izobraževanju dovolj. Stavko je izglasovalo več kot 37 tisoč zaposlenih oziroma 91% vseh, ki so glasovali.

Vlada RS je s sklepanjem parcialnih dogovorov in sprejemanjem enostranskih odločitev glede plač v javnem sektorju, brez usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, povzročila resnično in pravo »razsutje« plačnega sistema v javnem sektorju.

Porušena so vsa razmerja med plačami, tako znotraj dejavnosti/plačnih skupin kot med primerljivimi delovnimi mesti v različnih dejavnostih/plačnih skupinah, kar pomeni, da notranje povezanosti med plačami ni več.

Vlada RS tudi krši dogovor s sindikati javnega sektorja iz junija 2021, saj vse do danes ni podala svojega predloga glede uskladitve vrednosti plačnih razredov in ureditve ustreznih razmerij v spodnji tretjini plačne lestvice, kjer se višina plač zaposlenih giblje pod ali okoli minimalne plače.

Še več, kljub temu, da je ravno trenutna vlada najbolj odgovorna za popolno razsutje plačnega sistema javnega sektorja, ne vidi potrebe po pogajanjih s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Vse do danes se nihče izmed predstavnikov vlade – niti resorna ministrica dr. Simona Kustec – ni niti enkrat sestal s SVIZ-om. To je v nasprotju z Zakonom o stavki in pomeni še dodatno ignoranco socialnega dialoga.

Zato gre odgovornost za stavko v dejavnosti vzgoje in izobraževanja v celoti pripisati Vladi RS, ki je ponovno pokazala mačehovski odnos do zaposlenih v tej dejavnosti.

Nesprejemljivo je tudi, da vlada ignorira nevzdržno stanje v spodnji tretjini plačne lestvice, kjer sega minimalna plača do 24. plačnega razreda in so porušena vsa razmerja, saj prejemajo isto - minimalno plačo zaposleni z različno zahtevnostjo dela, različno stopnjo izobrazbe ter izkušnjami. Nespoštljivo in nesprejemljivo je, da je delovno mesto vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice uvrščeno pod minimalno plačo. Še nižje so uvrščena tudi mnoga druga delovna mesta, zlasti tista iz plačne skupine J.

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije izražamo solidarnost in vso podporo stavkovnim zahtevam SVIZ-a in vsem zaposlenim v dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Danes, ko obeležujemo mednarodni dan žensk, je potrebno spomniti, da je ravno vzgoja in izobraževanje (poleg zdravstva in socialnega varstva) ena tistih dejavnosti javnega sektorja, v kateri med zaposlenimi prevladujejo ženske. Bile so zelo pomemben člen v času covid-krize. Njihova odgovornost je ogromna, saj prenašajo znanje in vrednote otrokom in mladim. Za svoje delo pa morajo biti ustrezno plačane, imeti morajo zdrave in primerne delovne pogoje in omogočen jim mora biti stimulativen karierni razvoj.

Podpredsednica KSJS
Irena Ilešič Čujovič, l.r.