Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), ki združuje 8 sindikatov z več kot 80 odstotkov vseh sindikalno organiziranih javnih uslužbencev, zaposlenih na področjih vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva, socialnega varstva, javne varnosti in državne uprave, pravosodja ter medijske dejavnosti, izraža polno podporo Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) v boju za ohranitev kakovostnih, samostojnih, javnih vrtcev v Ljubljani.

Kakovostne in dostopne javne storitve so za KSJS temelj za čim višjo kakovost življenja ljudi, za zmanjševanje socialne izključenosti in za uresničevanje 2. člena Ustave RS, ki pravi, da je Slovenija pravna in socialna država.

Zato v KSJS z začudenjem in neodobravanjem spremljamo poskus ustanovitve megavrtca v Ljubljani, s katerim želi mestna oblast zdajšnjih 23 samostojnih javnih vrtcev na območju MOL, združiti v en konglomerat, ki bi imel več kot 2.600 zaposlenih in več kot 13.000 vključenih otrok. Tak eksperiment bi bil unikum v Sloveniji – pa tudi mednarodno gledano – česar ne podpirata niti stroka niti obstoječa zakonodaja.

V KSJS izražamo vso podporo zaposlenim v ljubljanskih vrtcih ter SVIZ-u, ki je začel z zbiranjem podpisov proti ustanovitvi megavrtca v Ljubljani. Ob vseh pomislekih strokovne javnosti in trmastem vztrajanju ter hitenju MOL-a, je razumljiva tudi zaskrbljenost staršev, ki so z dosedanjim delom ljubljanskih vrtcev ter njihovo organiziranostjo zadovoljni, saj lahko preko svetov staršev neposredno komunicirajo z vodstvi vrtcev.

V KSJS pozivamo mestno oblast, naj ne nadaljuje z ustanavljanjem megavrtca, temveč naj nadgrajuje pogoje za izvajanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega poslanstva, ki ga samostojni vrtci uspešno opravljajo.

 

Irena Ilešič Čujovič,

podpredsednica KSJS