Dostopnost do zdravstvenih storitev ne sme biti odvisna od višine dohodka, vez in poznanstev ali ponudbe na trgu!

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) smo zagovorniki vsem dostopnega in kakovostnega javnega zdravstva. Z zaskrbljenostjo spremljamo trenutno stanje, ki seveda ni od včeraj, a je vedno bolj nevzdržno in pomeni razkroj javnega zdravstva in onemogočanje, da bi bili pacienti pravočasno in ustrezno obravnavani. Piko na i pa je postavilo katastrofalno stanje v Zdravstvenem domu Ljubljana, kjer ljudje tako rekoč dnevno »izgubljajo« izbranega zdravnika in se soočajo z neizmernimi stiskami, kljub temu, da redno plačujejo tako obvezno kot tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Razlogov za razgradnjo javnega zdravstva in vse večjo privatizacijo, ki se nam dogaja pred očmi, je več. Žal so med razlogi tudi »pretakanje« javnih sredstev v žepe mnogih deležnikov, slaba organizacija in skrhani medsebojni odnosi ter pomanjkanje ustreznega in učinkovitega nadzora. Rešitve je zato treba sprejeti takoj! Ključno v tem trenutku je, da se izvršilna in zakonodajna oblast deklarativno in s konkretnimi dejanji, odločno in enoznačno postavi na stran javnega zdravstva.

   1. Zato v KSJS podpiramo »stavko pacientov« in vseh pet zahtev, ki jih je pripravila civilna družba:

   2. Vsem pacientom je potrebno nemudoma zagotoviti dostop do osebnega zdravnika.

   3. Odpraviti se mora dopolnilno zdravstveno zavarovanje tako, da se ukinejo doplačila za zdravstvene storitve.

   4. Prekiniti je potrebno delo zdravnikov v dvojni praksi (t.i. dvoživkarstvo).

   5. Preprečiti je potrebno preskakovanje čakalnih vrst, ki jih omogočajo komercialna zavarovanja

   6. Javno zdravstvo mora slediti potrebam pacientov, ne profitom koncesionarjev.

KSJS želi aktivno sodelovati pri oblikovanju rešitev za delujoče, vsem dostopno in kakovostno javno zdravstvo. Zdravje je ena temeljnih vrednot prebivalk in prebivalcev Slovenije. Dostopnost do zdravstvenih storitev ne sme biti odvisna od višine dohodka, vez in poznanstev ali ponudbe na trgu.

Zato v KSJS pozivamo vse naše sindikate in celotno članstvo ter prebivalke in prebivalce Slovenije k udeležbi na protestnih shodih, ki bodo jutri, 10. 1. 2023, ob 17.00 uri, na Trgu republike v Ljubljani in v različnih krajih po Sloveniji.

 

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS