KSJS se pridružuje Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije v pozivu oblasti, naj izpolni zavezo iz koalicijske pogodbe v zvezi z odpravo outsourcinga in prekarnega dela.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) izraža polno podporo članicam in članom Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije, zaposlenim v podjetju Sava Turizem, d. d., pri napovedani opozorilni stavki, s katero želijo med drugim preprečiti prenos sobaric iz Hotelov Bernardin na zunanje izvajalce ter od uprave družbe doseči uskladitev plač z inflacijo in sklenitev aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi.

S sindikatom se strinjamo v opozorilih, da bi načrtovani prenos sobaric v Hotelih Bernardin na zunanjega izvajalca Aktiva čiščenje predstavljal škodljivo prakso ter pomembno posegel v socialni in materialni položaj delavk in delavcev. Odločno jih podpiramo tudi v njihovem nasprotovanju zlorabi instituta spremembe delodajalca zgolj zaradi znižanja stroškov dela. V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja smo prepričani, da je t. i. outsourcing škodljiv poslovni model, v okviru katerega so delavci za primerljivo delo velikokrat plačani slabše kot redno zaposleni, imajo nižje dodatke k plači, slabše pogoje dela, njihovo delo ni cenjeno in se so pogosto izkoriščani.

KSJS podpira zahteve Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije za dostojno plačilo za delo in boljše pogoje dela za vse zaposlene v družbi Sava Turizem. Pridružujemo se njihovemu pozivu Vladi RS in pristojnim ministrstvom, naj izpolnijo zavezo iz koalicijske pogodbe v zvezi z odpravo outsourcinga in prekarnega dela ter zaščitijo pravice delavk in delavcev.

 

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS