Konferenca KSJS je na današnji seji sprejela oceno stanja glede pogajanj o plačah v javnem sektorju in Vlado RS pozvala k izpolnitvi zahtev KSJS.

Danes je potekala seja Konference KSJS, ki je najvišji organ KSJS med dvema kongresoma. Sklicana je bila zaradi popolnega porušenja vseh razmerij na področju plač v javnem sektorju, ki ga je povzročila Vlada RS s svojim neodgovornim ravnanjem.

 

Članice in člani Konference KSJS so sprejeli naslednje ugotovitve:

- Vlada RS je s sklepanjem parcialnih dogovorov in sprejemanjem enostranskih odločitev glede plač v javnem sektorju, brez usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, povzročila resnično in pravo »razsutje« plačnega sistema v javnem sektorju.

- Porušena so vsa razmerja med plačami, tako znotraj dejavnosti/plačnih skupin kot med primerljivimi delovnimi mesti v različnih dejavnostih/plačnih skupinah, kar pomeni, da notranje povezanosti med plačami ni več.

- Vlada RS krši dogovor s sindikati javnega sektorja iz junija 2021, saj vse do danes ni podala svojega predloga glede uskladitve vrednosti plačnih razredov in ureditve ustreznih razmerij v spodnji tretjini plačne lestvice, kjer se višina plač zaposlenih giblje pod ali okoli minimalne plače.

- Vlada RS krši zakone in kolektivne dogovore tj. KPND, saj je onemogočila redno letno uskladitev premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence in s tem povzročila težko materialno škodo vsem javnim uslužbencem in uslužbenkam.

- Vlada RS konstantno ignorira socialni dialog, s tem tudi ne spoštuje ustavno zaščitenih pravic delavk in delavcev, in tako ne izpolnjuje dogovorjenih zavez. Večkrat je delovala v nasprotju z veljavnimi zakoni in celo v nasprotju z Ustavo RS, delavstvo pa »kaznuje«, ker se borimo za svoje pravice in želimo boljšo prihodnost.

- Obstoječi vladi se mandat izteka, pa vendar - do konstituiranja nove sestave Državnega zbora RS - ima ta vlada polna pooblastila ter dolžnost izpolnjevanja dogovorjenih zavez in zakonskih obveznosti, zato je njena ignoranca nedopustna.

Javni sektor zaposluje več kot 180.000 ljudi, Vlada RS pa se do njih obnaša ignorantsko in selektivno, sindikatom javnega sektorja pa očita politikantstvo in to zato, ker se borijo za svoje članstvo in za vse »pozabljene« v javnem sektorju. Za KSJS je tako obnašanje nesprejemljivo.

 

Konferenca KSJS zato od Vlade RS pričakuje takojšnjo izpolnitev naslednjih zahtev:

1. Takojšnji dogovor o uskladitvi višine vrednosti plačnih razredov - najmanj z inflacijo, v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), in o spremembah plačne lestvice.

2. Takojšnje zvišanje plač vsem javnim uslužbencem glede na že dogovorjena zvišanja plač oziroma plačnih razredov posameznim skupinam zaposlenih v javnem sektorju.

3. Takojšnje zvišanje plač v spodnji tretjini plačne lestvice, v skladu z Dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov (Uradni list RS, št. 88/21).

4. Izpolnitev nerealiziranih zavez vlade iz veljavnih dogovorov in stavkovnih sporazumov.

5. Takojšnja uskladitev premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v višini, kot jo predvideva Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) ter poračun premij za nazaj, vključno z izpadlimi donosi pri vplačilih za leto 2022.

6. Dosledno spoštovanje zaveze iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), da je o temeljnih vprašanjih s področja uslužbenske zakonodaje (ZJU) in sistema plač v javnem sektorju (ZSPJS) potrebno soglasje reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in vlade.

K opredelitvi do navedenih zahtev bo KSJS pozvala tudi vse politične stranke in liste, ki bodo nastopile na prihajajočih državnozborskih volitvah 24. 4. 2022, saj bomo v KSJS vztrajali na njihovi uresničitvi vse do njihove izpolnitve. Zato za v prihodnje ne izključujemo tudi možnosti napovedi splošne stavke javnega sektorja.

Branimir Štrukelj,
predsednik KSJS