V KSJS se strinjamo z ugotovitvami kolektiva informativnega programa TV Slovenija, da je predlog Programsko-produkcijskega načrta za leto 2022 (PPN22) neprimeren in strokovno sporen ter bo imel za javno RTV uničujoče posledice na vsebinskem, vizualnem, razvojnem in kadrovskem področju. Poleg tega predlog krni funkcijo TV Slovenija kot javnega servisa, saj krči informativne vsebine na prvem sporedu in jih prestavlja na slabše gledane termine in na drugi spored.

Ker Vodstvo RTV Slovenija kljub dobronamernim opozorilom s strani zaposlenih v Informativnem programu TV Slovenija na nerealno pripravo predloga PPN22 v delu, ki se navezuje na informativni program TV Slovenija in širšo shemo SLO 1 in SLO 2 in pozivom k popravkom vztraja pri predlaganem načrtu, se v KSJS pridružujemo zahtevam kolektiva informativnega programa TV Slovenija in pozivamo članice in člane programskega sveta RTV Slovenija, da tak predlog PPN22 zavrnejo, še posebej, ker v tej obliki v ničemer ne naslavlja ključnih problemov, ki jih vodstvo RTV Slovenija največkrat izpostavlja: padec gledanosti programov ter finančno stisko ustanove.

KSJS v celoti podpira zahteve kolektiva informativnega programa TV Slovenija v prizadevanjih za ohranitev javnega servisa, profesionalnih standardov in kakovostnega informativnega programa.

 

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS