V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja izražamo solidarnost in vso podporo stavkovnim zahtevam sedmim sindikatom, ki so razglasili stavko zdravstva in socialnega varstva ter vsem zaposlenim v teh dejavnostih.

Danes med 7.00 in 22.00 poteka stavka zaposlenih v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, lekarnah, socialnovarstvenih zavodih, zavodih za usposabljanje in varstveno-delovnih centrih ter centrih za socialno delo.

Vlada RS je, kljub novembra 2021 sprejetemu dogovoru s sindikati zdravstva in socialnega varstva, da se 15.1. nadaljujejo pogajanja o dvigu plač zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, najprej odlašala z začetkom teh pogajanj, kasneje pa sprejela pogajalska izhodišča, ki so sramotna za mnoge zaposlene v laboratorijski dejavnosti, radiološki dejavnosti, fizioterapiji, delovni terapiji, strokovnih službah ter na veliko drugih delovnih mestih osnovne dejavnosti in plačne skupine J.

Vladna stran ni bila na včerajšnjih šesturnih pogajanjih pripravljena niti minimalno prisluhniti sindikalnemu približevalnemu predlogu, s katerim bi razrešili stavkovne zahteve in preprečili izvedbo današnje stavke. Zato gre odgovornost za stavko v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v celoti pripisati Vladi RS, ki je ponovno pokazala mačehovski odnos do zaposlenih v obeh dejavnostih.

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja izražamo solidarnost in vso podporo stavkovnim zahtevam sedmim sindikatom, ki so razglasili stavko zdravstva in socialnega varstva ter vsem zaposlenim v teh dejavnostih. Trije, od omenjenih sedmih sindikatov (Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije), so tudi člani KSJS.

Od Vlade RS pričakujemo resna pogajanja, uresničitev podpisanih in veljavnih dogovorov ter izpolnitev stavkovnih zahtev.

Nesprejemljivo je tudi, da vlada ignorira nevzdržno stanje v spodnji tretjini plačne lestvice, kjer sega minimalna plača do 24. plačnega razreda in so porušena vsa razmerja, saj prejemajo isto - minimalno plačo zaposleni z različno zahtevnostjo dela, različno stopnjo izobrazbe ter izkušnjami.

Kakovost opravljenih storitev je odvisna predvsem od zaposlenih – vseh zaposlenih. Ti pa morajo biti za svoje pošteno delo ustrezno plačani, imeti morajo zdrave in primerne delovne pogoje, določeni jim morajo biti strokovno utemeljeni normativi in standardi ter omogočen stimulativen karierni razvoj.

 

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS