Konferenca KSJS je na svoji današnji seji obsodila posege aktualne koalicije v medijski prostor, še zlasti pa poskuse popolnega političnega prevzema RTV Slovenija.

Potem, ko smo leto dni spremljali poskuse izčrpavanja Slovenske tiskovne agencije (STA), ki s svojo javno službo pomembno prispeva k informiranju vseh državljank in državljanov, je vse bolj pod vprašajem tudi obstoj največje in edine javne radiotelevizije v državi – RTV Slovenija.

Novinarke in novinarji, kolektivi in drugi zaposleni vse glasneje opozarjajo, da so razmere na Radioteleviziji Slovenija daleč od običajnih. V KSJS podpiramo boj zaposlenih za avtonomijo novinarstva in spoštovanje medijske ter delovne zakonodaje, saj je to v interesu vseh državljank in državljanov. Pravica do obveščenosti je namreč ena naših temeljnih pravic. Pridružujemo se tudi protestu novinarskih sindikatov zoper poskuse Programskega sveta RTV Slovenija, da bi ta vodil uredniško politiko uredništev na javni radioteleviziji in ostro obsojamo vse tovrstne posege članov Programskega sveta, ki izkazujejo popolno nepoznavanje delovanja medijev in vloge javne RTV.

Podpora KSJS gre tudi zunanjepolitični redakciji TV Slovenija, aktivom in režiserjem, ki so se v zadnjih dneh javno izpostavili in opozorili na probleme v RTV Slovenija, ki je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena.

V KSJS podpiramo zahtevo novinarskih sindikatov RTV Slovenija in Sindikata novinarjev Slovenije po razveljavitvi razpisa za generalnega direktorja RTV Slovenija, saj je ta v nasprotju z zakonskimi in statutarnimi določbami. Mandat generalnega direktorja namreč ne more prenehati kadarkoli pred potekom štirih let, ampak le v primerih, določenih z zakonom. V zakonu pa ni navedenega primera, da mandat predčasno preneha, če programski svet predčasno razpiše nov mandat za generalnega direktorja. Zato je programski svet s tem kršil določbe 38. člena Zakona o zavodih in določbe 48. člena Statuta RTV Slovenija, ki določajo prenehanje funkcije pred potekom mandata.

V KSJS hkrati od vlade zahtevamo, da izpolni Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev iz leta 2018, po katerem bi morala vsem javnim zavodom, tudi RTV Slovenija, zagotoviti sredstva za stroške dela. Obveznosti vlade, ki izvirajo iz sporazuma, do javne Radiotelevizije Slovenija so po nekaterih ocenah do lani skupaj presegle 11 milijonov evrov. Aktualna vlada namenoma finančno izčrpava javno RTV zaradi svojih kratkoročnih političnih motivov podrejanja javnega servisa, ne glede na uzakonjen javni interes, ki ga ima javna služba v obveščanju in kulturi. Poslovodstvo zavoda, ob asistenci - vladi podrejene trenutne sestave programskega in nadzornega sveta - že izvaja program reševanja presežnih delavcev. Po načrtih naj bi do leta 2024 zmanjšali število zaposlenih še za okoli 200, čeprav so v preteklem obdobju že skrčili število delavcev. Škoda, ki bo povzročena zaradi kratkoročnih političnih motivov, bo dolgoročna in težko popravljiva.

Javni servis je potrebno zaščititi. Zato KSJS izraža solidarnost in polno podporo zaposlenim na RTV Slovenija, ki so tarče političnega obračunavanja, šikaniranja in posegov v uredniške odločitve ter programsko shemo. To je nedopustno v Sloveniji 21. stoletja.

Branimir Štrukelj,
predsednik KSJS