Predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije je na današnji seji sprejelo sklep, da se je KSJS pripravljena pogovarjati o dvigu plač funkcionarjev in direktorjev v javnem sektorju le pod pogojem, če se istočasno odpravi preveliko kompresijo plačnih razredov v spodnji tretjini plačne lestvice in sicer na način, da se ob upoštevanju višine minimalne plače vzpostavi ustrezna razmerja med posameznimi delovnimi mesti do vključno V. tarifnega razreda.

Več let trajajoče ne-usklajevanje plačnih razredov in ne-prilagajanje uvrstitev posameznih delovnih mest spremembam višine minimalne plače je pripeljalo do trenutnega stanja, ko so celo temeljna delovna mesta posamezne dejavnosti v V. tarifnem razredu (srednješolska izobrazba), uvrščena v plačne razrede pod višino minimalne plače. Takšna delovna mesta so na primer: vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, laboratorijski tehnik III in pravosodni sodelavec. Hkrati pa je pod minimalno plačo uvrščena velika večina delovnih mest plačne skupine J do vključno V. tarifnega razreda.

Tako stanje je nevzdržno, zato je bila, na pobudo KSJS, v Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, z dne 28. 05. 2021, vnesena točka 13 – glede usklajevanj o plačnih razredih, s poudarkom na tistih delovnih mestih, ki so v spodnji tretjini plačne lestvice. Samo, če se ustrezno uredijo razmerja za te javne uslužbence in se jim določijo dostojne plače za njihovo delo, se lahko hkrati nekoliko korigirajo tudi plače funkcionarjev in direktorjev.

KSJS ostro nasprotuje dvigu zgolj funkcionarskih plač, saj je neopravičljivo dejstvo, da je v javnem sektorju bistveno preveč delovnih mest uvrščenih v plačne razrede, ki so na ravni minimalne plače ali celo pod njo. Tovrstna uravnilovka načenja človekovo dostojanstvo, poleg tega pa povzroča pomanjkanje ustreznega kadra v mnogih dejavnostih, tudi takih profilov, ki so nezamenljivi in nujno potrebni za zajezitev širjenja bolezni covid-19.

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS