V KSJS smo močni podporniki in zavezniki brezplačnega javnega šolstva, ki temelji na vključevanju, kakovosti, visoko usposobljenem strokovnem kadru in ki vsem otrokom omogoča pridobitev znanj in vrednot ter razvoj lastnih potencialov ne glede na materialni položaj staršev.

Pomembno vlogo v slovenskem šolskem sistemu ima tudi šolska prehrana, ki velja za primer dobre prakse tudi v primerjavi s tujino. Kakovostna prehrana je izjemno pomembna za razvoj šoloobveznih otrok in vpliva tako na kognitivne kot telesne zmožnosti in razvoj. Dejavnik cene oziroma (ne)plačila s strani staršev ne sme biti razlikovalni dejavnik med osnovnošolkami in osnovnošolci.

V KSJS zato podpiramo pobudo Inštituta 8. marec za spremembo dveh zakonov: Zakona o osnovni šoli, v katerem se kosilo uvaja kot pravica za vse šoloobvezne otroke, in Zakona o šolski prehrani, v katerem se ureja tehnična plat uveljavljanja pravice. Skladno s predlogom se sredstva za šolsko kosilo zagotavlja iz državnega proračuna. Javno službo, ki je trenutno opredeljena zgolj za pripravo šolske malice, predlog širi na zagotavljanje šolskega kosila, s čimer se ureje tudi financiranje dela zaposlenih kuharjev.

Sindikati smo v preteklosti izborili pravico delavk in delavcev do brezplačne prehrane med delom oziroma do povračila stroškov za prehrano med delom. To velja, ne glede na višino plače zaposlenih. Enako mora veljati tudi za šolajoče otroke.

Pričakujemo, da bo resorno ministrstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v dogovoru z osnovnimi šolami zagotovilo ustrezen način za zagotavljanje šolskih kosil vsem otrokom, ki se bodo nanje prijavili. Z univerzalnostjo pravic lahko storimo pomemben korak k dejanski brezplačnosti šole v Sloveniji, hkrati pa zagotovimo vključenost in enakost vseh otrok.

KSJS je pozvala vse svoje sindikate, da članice in člane povabijo k podpisu podpore za spremembo obeh navedenih zakonov.

 

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS