Sindikalne centrale po zadnjem poskusu uskladitve novele Zakona o delovnih razmerjih razočarane ugotavljajo, da noben kompromisni predlog, ki so ga skušali uskladiti zadnje dni, za delodajalsko stran ni bil sprejemljiv. Poudarjajo, da delodajalske organizacije s tem še naprej onemogočajo tudi delo Ekonomsko-socialnega sveta.

V eno leto trajajočem procesu pogajanj o noveli ZDR smo sindikalne centrale ves čas tvorno in konstruktivno sodelovale. Žal tega ne moremo trditi za delodajalsko stran, ki je na vse načine zavirala pogajanja, jih blokirala in skušala z lobiranjem, pritiski in izsiljevanjem doseči, da se v parlamentarno proceduro vloži tak predlog zakona, ki bi pomenil zgolj in samo implementacijo dveh direktiv EU.

Zakon o delovnih razmerjih, imenovan tudi mala delavska ustava, ureja razmerja med delodajalci in delavci, ki so izrazito šibkejša stran. Zato se z zakonskimi pravili določa minimalne pravice delavk in delavcev. Skozi leta uporabe je praksa pokazala, da se nekateri instituti iz ZDR zlorabljajo za discipliniranje zaposlenih ter za doseganje njihove poslušnosti in upogljivosti. Še zlasti tovrstne pritiske občutijo delavski predstavniki. Zato jih je nujno potrebno zaščititi.

Aktualna koalicija je potrebe po spremembah ZDR prepoznala in najnujnejše zapisala kot svojo zavezo tudi v Koalicijskem sporazumu. Sindikalne centrale cenimo napore ministra Mesca ter predstavnice kabineta predsednika vlade, ki sta skušala poiskati tako kompromisno verzijo zakona, ki bi bila sprejemljiva za vse tri strani – sindikate, delodajalce in Vlado RS.

Pričakujemo, da bo vlada sprejela novelo ZDR, ki poleg implementacije direktiv vsebuje najmanj tiste vsebine, ki so bile z njene strani predlagane kot zadnji kompromisni predlog na nočnih pogajanjih, torej predvsem še zaveze iz koalicijske pogodbe, ki se nanašajo na preprečevanje zlorab opozorila pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, pravico do odklopa, varstvo delavskih predstavnikov in agencijsko delo, po našem mnenju pa bi bilo potrebno med prioritetne vsebine vključiti tudi spremembo zastaralnih rokov za denarne terjatve prekarnih delavcev. Pričakujemo tudi, da se zakon v fazi sprejemanja ne bo spreminjal in da se bodo pogajanja o ostalih odprtih področjih nadaljevala, v tem procesu pa smo pripravljeni, tako kot do sedaj, konstruktivno sodelovati.

V vseh dosedanjih pogovorih smo jasno izrazili svojo pripravljenost na kompromis, predstavili svoj predlog in utemeljevali stališča ter hkrati jasno izrazili pomisleke, da se socialni dialog lahko pogojuje s pravicami zaposlenih.

V kolikor bodo vlada ali v nadaljevanju poslanke in poslanci koalicije odstopili od lastnih obljub delavkam in delavcem ter podlegli pritiskom delodajalcev, pa bomo sindikalne centrale tako ravnanje štele kot odstop od socialnega dialoga. Ne moremo namreč dopustiti, da izsiljevanje ene strani prevlada in preglasi socialni dialog.

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije, predsednica Lidija Jerkič, l.r.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, predsednik Branimir Štrukelj, l.r.

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam , predsednik Jakob Počivavšek, l.r.

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, predsednik Peter Majcen, l.r.

KNSS-Neodvisnost, predsednica Evelin Vesenjak, l.r.

Slovenska zveza sindikatov Alternativa, predsednik Zdenko Lorber, l.r.

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost, predsednik, Matic Kastelec, l.r.