V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) smo zgroženi nad dogajanji na javnem zavodu RTV Slovenija in izražamo vso podporo in solidarnost Novinarskim sindikatom RTV Slovenija ter vsem zaposlenim.

Zadnja dogajanja kažejo, da smo pravilno opozarjali na neustreznost imenovanja Uroša Urbanije za direktorja TV Slovenija, saj je bilo iz njegovih preteklih ravnanj moč razbrati, da se bo posluževal nedovoljenih pritiskov in posegov v avtonomijo novinarskega in uredniškega dela ter preko groženj skušal »utišati neposlušne«. Podobne prakse se je posluževal že v preteklosti, zlasti pa kot direktor UKOM-a, ko je skušal z ustavitvijo zakonsko določenega financiranja na kolena spraviti našo edino tiskovno agencijo STA. Kot direktor UKOM-a je tudi nakazal svoja pričakovanja glede delovanja novinark in novinarjev ter urednic in urednikov RTV Slovenija, saj je z razvpitimi tabelami skušal že takrat (s pozicije moči in z zaslombo takratnega predsednika vlade) doseči takratni oblasti prijazno in naklonjeno poročanje.

V KSJS v celoti podpiramo stavko zaposlenih na RTV Slovenija in jim sporočamo: »Niste sami!« Z veliko zaskrbljenostjo spremljamo vedno večje pritiske na zaposlene in popolno nepoznavanje poslanstva javnega radijskega, televizijskega in multimedijskega servisa s strani generalnega direktorja RTV Slovenija. Vse to se dogaja s polno podporo Programskega sveta, ki niti ne skriva svojih načrtov in usklajenega – v naprej dogovorjenega – ravnanja, ki je v nasprotju z drugim odstavkom 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1), ki določa: Člani Programskega sveta morajo svoje delo opravljati neodvisno ter nepristransko in so dolžni uresničevati samo interese RTV Slovenija kot javne radiotelevizije.

Zato pozivamo Državni zbor RS, da preuči vse možnosti za razrešitev članov Programskega sveta in zagotovi normalizacijo razmer na RTV Slovenija. Televizijke in televizijci, radijke in radijci, MMC-jevke in MMC-jevci si to zaslužijo. Predvsem pa si gledalke in gledalci ter poslušalke in poslušalci zaslužimo profesionalen, avtonomen in sodoben javni servis.

 

Branimir Štrukelj,

predsednik KSJS