1. Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije, predsednik KSJS Slovenije

2. Bojan Hribar, generalni sekretar KSJS Slovenije

3. Irena Ilešič Čujovič, predsednica SZSVS.

4. Slavica Mencingar, predsednica SDZN Slovenije

5. Rok Cvetko, predsednik  PSS

6. Tomaž Sajovic, predsednik NSDLU

7. Tomaž Virnik, predsednik SDP Slovenije

8. Tanja Popit, predsednica SI-JUS

9. Alenka Potočnik,  predsednica SNS