Promocija zdravja v Splošni Bolnišnici Novo mesto

Zdravje je naša prva prioriteta. Tega se še zlasti zavemo, ko imamo težave z zdravjem sami ali kdo v naši družini. Žal je visok delež zdravstvenih težav, ki jih imamo ljudje, povezan prav z našim delom. Tako v obdobju od oktobra 2013 do oktobra 2014 v Splošni bolnišnici Novo mesto poteka projekt „Z znanjem do zdravja zaposlenih.« Cilj projekta je promocija zdravja med zaposlenimi in zmanjšanje bolniške odsotnosti ter usposabljanje sindikalnih zaupnikov za proaktivno promocijo zdravja. Več na 21. strani glasila Vizita.