V jeseni 2013 je konzorcij partnerjev, v katerem so bili Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Inštitut za produktivnost, Družbeno-medicinski inštitut pri ZRC SAZU in Center za novo zdravje GLOTTA Nova na razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pridobil sredstva za projekt za promocijo zdravja na delovnem mestu. Promocija zdravja med zaposlenimi tudi v javnem sektorju pomembno vpliva na zdravstveno stanje, počutja, zadovoljstvo, višjo produktivnost in manjše stroške odsotnosti delavcev z dela. Partnerji v konzorciju so kot referenčni javni zavod izbrali Splošno bolnišnico Novo mesto, kjer sta tako vodstvo kot Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije zavzeto sodelovala v aktivnostih projekta. 

Več o članku