KSJS letos ponovno sodeluje pri organizaciji in izvedbi tradicionalnega praznovanja delavskega praznika 1. maja na Rožniku v Ljubljani, skupaj z ZSSS in KS Pergam.

KSJS želi uveljavitev sprememb v zdravstvu, ki bodo preprečile odtekanje javnega denarja v žepe tistih, ki jim obstoječi sistem ustreza za lastno napajanje.

Sindikalne centrale pozdravljajo uvedbo t. i. proračunske varovalke in odločitev za zbiranje celotnih sredstev pri ZZZS, vendar pričakujejo, da se bo v okviru zakonodajnega postopka višina prispevka oblikovala tako, da bo odvisna od razpoložljivega dohodka posameznice oziroma posameznika.

Sindikalne centrale nasprotujejo tako vsebini kot načinu sprejemanja novele Zakona o zavodih ter pozivajo Vlado RS, da zakon umakne iz parlamentarne procedure.

KSJS se pridružuje Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije v pozivu oblasti, naj izpolni zavezo iz koalicijske pogodbe v zvezi z odpravo outsourcinga in prekarnega dela.