Reprezentativne sindikalne centrale so sprejele skupno stališče, da se ne bodo udeležile zaključne konference »Reforma pokojninskega sistema v Sloveniji«, ki jo 27.1.2022 organizira MDDSZ, v okviru projekta celostne zasnove reforme pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Na vabilo so se odzvale s skupno izjavo, ki so jo poslale MDDSZ, predstavništvu EK, OECD in medijem.

V reprezentativnih sindikalnih centralah z ogorčenjem in zaskrbljenostjo spremljamo nadaljevanje prakse vlaganja zakonodajnih predlogov, ki z nepremišljenimi rešitvami slabijo blagajne socialnih zavarovanj.

Dve predsednici in trije predsedniki petih sindikalnih central so danes skupaj vložili zahtevo za presojo skladnosti 48. člena PKP10 z Ustavo Republike Slovenije. Gre za člen, ki zgolj za zdravnike in zobozdravnike zvišuje najvišji plačni razred, ki ga lahko dosežejo v okviru sistema plač v javnem sektorju.

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je prejšnji teden potrdila predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2022 in ga poslala v soglasje Vladi Republike Slovenije. Finančni načrt ZZZS za leto 2022 predvideva poslovanje s skoraj 150 milijonsko izgubo, ki naj bi bila krita iz presežkov ZZZS v preteklih letih ter rezervnega sklada ZZZS, s čemer bo ZZZS ostal brez vsakršnih rezerv.

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) z zgroženostjo spremljamo sprejemanje t.i. PKP10 – še enega v nizu »interventnih zakonov«, ki predstavlja nezdružljivo in škodljivo mešanico posegov v sistemske zakone, v človekove pravice in v pravice zaposlenih na popolnoma nesprejemljiv način.