Dve predsednici in trije predsedniki petih sindikalnih central so danes skupaj vložili zahtevo za presojo skladnosti 48. člena PKP10 z Ustavo Republike Slovenije. Gre za člen, ki zgolj za zdravnike in zobozdravnike zvišuje najvišji plačni razred, ki ga lahko dosežejo v okviru sistema plač v javnem sektorju.

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je prejšnji teden potrdila predlog Finančnega načrta ZZZS za leto 2022 in ga poslala v soglasje Vladi Republike Slovenije. Finančni načrt ZZZS za leto 2022 predvideva poslovanje s skoraj 150 milijonsko izgubo, ki naj bi bila krita iz presežkov ZZZS v preteklih letih ter rezervnega sklada ZZZS, s čemer bo ZZZS ostal brez vsakršnih rezerv.

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) z zgroženostjo spremljamo sprejemanje t.i. PKP10 – še enega v nizu »interventnih zakonov«, ki predstavlja nezdružljivo in škodljivo mešanico posegov v sistemske zakone, v človekove pravice in v pravice zaposlenih na popolnoma nesprejemljiv način.

Vodja poslanske skupine Slovenske demokratske stranke Danijel Krivec je na seji Državnega zbora (14.12.2021) »nekatere nevladne organizacije, sodstvo ter pretežni del novinarstva in večino sindikatov« obtožil mafijskega delovanja.

Iz javno dostopnih medijev je razvidno, da je vodstvo slovenske policije izreklo predsednikoma policijskih sindikatov opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja. Oba predsednika policijskih sindikatov sta si "prislužila" ta ukrep, ker sta pri izvajanju sindikalne dejavnosti javno komentirala stanje v policiji in pravice zaposlenih.