V KSJS se strinjamo z ugotovitvami kolektiva informativnega programa TV Slovenija, da je predlog Programsko-produkcijskega načrta za leto 2022 (PPN22) neprimeren in strokovno sporen ter bo imel za javno RTV uničujoče posledice na vsebinskem, vizualnem, razvojnem in kadrovskem področju. Poleg tega predlog krni funkcijo TV Slovenija kot javnega servisa, saj krči informativne vsebine na prvem sporedu in jih prestavlja na slabše gledane termine in na drugi spored.

Predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije je na današnji seji sprejelo sklep, da se je KSJS pripravljena pogovarjati o dvigu plač funkcionarjev in direktorjev v javnem sektorju le pod pogojem, če se istočasno odpravi preveliko kompresijo plačnih razredov v spodnji tretjini plačne lestvice in sicer na način, da se ob upoštevanju višine minimalne plače vzpostavi ustrezna razmerja med posameznimi delovnimi mesti do vključno V. tarifnega razreda.

STA se že 307. dan bori za obstanek, saj letos opravlja javno službo brez državnih sredstev, ki jih zagotavlja zakonodaja.

KSJS je poslanke in poslance dan pred sejo Državnega zbora, na kateri bodo obravnavali Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, s pismom pozvala, da naj tega zakona ne podprejo, ker ne prinaša ustreznih rešitev.

Sindikalne centrale (ZSSS, KSJS, KSS Pergam, KS 90 Slovenije, KNSS-Neodvisnost) so na poslanske skupine opozicijskih strank naslovile pismo s pozivom k sklicu nujne seje pristojnega odbora Državnega zbora, na kateri bodo poslanke in poslanci obravnavali odgovornost vlade za nedelovanje Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Vsebino pisma so predstavile na novinarski konferenci.