Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) poziva Vlado RS k takojšnjemu sklicu pogajanj in predstavitvi predloga za odpravo plačnih nesorazmerij.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), ki združuje 8 sindikatov z več kot 80 odstotkov vseh sindikalno organiziranih javnih uslužbencev, zaposlenih na področjih vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva, socialnega varstva, javne varnosti in državne uprave, pravosodja ter medijske dejavnosti, izraža polno podporo Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) v boju za ohranitev kakovostnih, samostojnih, javnih vrtcev v Ljubljani.

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) se pridružujemo zahtevi Sindikata delavcev v pravosodju, da Vlada RS plačno problematiko za vse javne uslužbence in funkcionarje uredi hkrati.

Vlada in sindikati javnega sektorja so danes parafirali dogovor, po katerem se bodo plače v javnem sektorju z junijem uskladile v višini 80 odstotkov inflacije v letu 2023, izplačilo regresa za letni dopust pa bo v mesecu marcu.

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) izražamo solidarnostno podporo današnjemu protestnemu shodu dela sindikatov javnega sektorja.