Sindikalne centrale pozivajo Vlado RS, da v najkrajšem možnem času predstavi predvideno zdravstveno reformo Ekonomsko-socialnemu svetu (ESS) ter da se začnejo usklajevanja o predvidenih rešitvah s socialnimi partnerji.

Dostopnost do zdravstvenih storitev ne sme biti odvisna od višine dohodka, vez in poznanstev ali ponudbe na trgu!

V KSJS smo močni podporniki in zavezniki brezplačnega javnega šolstva, ki temelji na vključevanju, kakovosti, visoko usposobljenem strokovnem kadru in ki vsem otrokom omogoča pridobitev znanj in vrednot ter razvoj lastnih potencialov ne glede na materialni položaj staršev.

Odziv predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimirja Štruklja na dopis direktorja Televizije Slovenija Uroša Urbanije.