KSJS izraža solidarnost s Sindikatom delavcev trgovine Slovenije, ki se bori proti nezakoniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi njihovi sindikalni zaupnici v podjetju Nama IN.

Reprezentativne sindikalne centrale so na predsednika Vlade RS naslovile odprto pismo, v katerem so izpostavile, da je nujno treba obnoviti socialni dialog v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.

Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central so na današnji novinarski konferenci opozorili, da Vlada pri pripravah sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti favorizira delodajalce.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) poziva Vlado RS k takojšnjemu sklicu pogajanj in predstavitvi predloga za odpravo plačnih nesorazmerij.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), ki združuje 8 sindikatov z več kot 80 odstotkov vseh sindikalno organiziranih javnih uslužbencev, zaposlenih na področjih vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva, socialnega varstva, javne varnosti in državne uprave, pravosodja ter medijske dejavnosti, izraža polno podporo Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) v boju za ohranitev kakovostnih, samostojnih, javnih vrtcev v Ljubljani.