KSJS se pridružuje Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije v pozivu oblasti, naj izpolni zavezo iz koalicijske pogodbe v zvezi z odpravo outsourcinga in prekarnega dela.

KSJS ni nikoli predlagala razmerja plač v javnem sektorju 1:7

Sindikalne centrale pozivajo Vlado RS, da v najkrajšem možnem času predstavi predvideno zdravstveno reformo Ekonomsko-socialnemu svetu (ESS) ter da se začnejo usklajevanja o predvidenih rešitvah s socialnimi partnerji.

Dostopnost do zdravstvenih storitev ne sme biti odvisna od višine dohodka, vez in poznanstev ali ponudbe na trgu!