Zaključki in rezultati projekta Car Careers (brošura)

Zaključki in rezulrati projekta Car Careers (brošura je v PDF obliki)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.