Veščine coachinga za vodje

Veščine coachinga za vodje - Z znanjem do zdravja zaposlenih
Glotta nova d.o.o. - center za novo znanje; mag. Bernarda Potočnik, junij 2014

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.