Smernice za priznavanje priložnostnega in neformalnega učenja za predstavnike sindikatov v podjetjih

Smernice za priznavanje priložnostnega in neformalnega učenja za predstavnike sindikatov v podjetjih
Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.