Smernice za razvoj sektorskih kvalifikacijskih ogrodij na podlagi analize delovnega procesa

Smernice za razvoj sektorskih kvalifikacijskih ogrodij na podlagi analize delovnega procesa

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.