Rezultati projekta

Rezultate projekta si lahko ogledate   tukaj.
Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.