Sindikati združeni v KSJS

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
http://www.sviz.si
Oražnova ulica 3,
1000 Ljubljana

Predsednica: Jelka Velički
Glavni tajnik: Branimir Štrukelj

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
http://www.sindikat-zsvs.si
Dalmatinova ulica 4,
1000 Ljubljana

Predsednik: Zvonko Vukadinovič
Generalna sekretarka: Dragica Kekec

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
http://www.sdzns.si
Metelkova ulica 15,
1000 Ljubljana

Predsednica: Jelka Mlakar
Generalni sekretar: Marjan Meglič

Policijski sindikat Slovenije
http://www.pss-slo.org
Štefanova ulica 2,
1000 Ljubljana

Predsednik: Radivoj Uroševič
Podpredsednik: Andrej Kocbek

Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze
http://www.nsdlu.si
Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana

Predsednik: Tomaž Sajovic
Tajnica: Ljuba Laharnar

Sindikat delavcev v pravosodju Slovenije
http://www.sindikat-sdp.si/site/
Tavčarjeva ulica 9,
1000 Ljubljana

Predsednik: Tomaž Virnik
Podpredsednik: Boban Stegić

Sindikat javnih uslužbencev Slovenije
http://www.si-jus.si
Dalmatinova ulica 4,
1000 Ljubljana

Predsednica: Tanja Popit
Glavni tajnik: Bojan Hribar
Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.