Sindikati združeni v KSJS

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
http://www.sviz.si
Oražnova ulica 3
1000 Ljubljana

Predsednica: Jelka Velički
Glavni tajnik: Branimir Štrukelj

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
http://www.sindikat-zsvs.si
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana

Predsednica: Irena Ilešič Čujovič
Generalna sekretarka: Dragica Kekec

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
http://www.sdzns.si
Metelkova ulica 15
1000 Ljubljana

Predsednica: Slavica Mencingar
Generalni sekretar: Marjan Meglič

Policijski sindikat Slovenije
http://www.pss-slo.org
Štefanova ulica 2
1000 Ljubljana

Predsednik: Rok Cvetko
Podpredsednik: Andrej Kocbek

Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze
http://www.nsdlu.si
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

Predsednik: Tomaž Sajovic
Tajnica: Ljuba Laharnar

Sindikat delavcev v pravosodju
http://www.sindikat-sdp.si/site/
Tavčarjeva ulica 9
1000 Ljubljana

Predsednik: Tomaž Virnik
Podpredsednik: Boban Stegić

Sindikat javnih uslužbencev Slovenije
http://www.si-jus.si
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana

Predsednica: Tanja Popit
Glavni tajnik: Bojan Hribar

Sindikat novinarjev Slovenije
http://sindikat-novinarjev.si/
Vošnjakova 8
1000 Ljubljana

v. d. predsednice SNS: Alenka Potočnik

Meni

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.