Člani predsedstva KSJS Slovenije

1. Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije, predsednik KSJS Slovenije

2. Bojan Hribar, generalni sekretar KSJS Slovenije

3. Zvonko Vukadinovič, predsednik SZSV Slovenije

4. Jelka Mlakar, predsednica SDZN Slovenije

5. Radivoj Uroševič, predsednik  PSS

6. dr. Tomaž Sajovic, predsednik NSDLU

7. Tomaž Virnik, predsednik SDP Slovenije

8. Tanja Popit, predsednica SI-JUS

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.