Sporočila

Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do marca 2011

(06.06.2011) Tabelo sestavljajo evrski zneski povprečnih plač in izračuni plačnih razmerij ter realnih indeksov gibanja plač (predvsem v izbranih delih javnega sektorja), vse temelječe na podatkih Statističnega urada RS. več o tem >>

Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do novembra 2010

(28.01.2011) Tabelo sestavljajo evrski zneski povprečnih plač in izračuni plačnih razmerij ter realnih indeksov gibanja plač (predvsem v izbranih delih javnega sektorja), vse temelječe na podatkih Statističnega urada RS. več o tem >>

Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do septembra 2010

(20.12.2010) Tabelo sestavljajo evrski zneski povprečnih plač in izračuni plačnih razmerij ter realnih indeksov gibanja plač (predvsem v izbranih delih javnega sektorja), vse temelječe na podatkih Statističnega urada RS. več o tem >>

Pokojninska reforma ESS

(21.06.2010) Usklajen predlog vseh sindikalnih central z dne 18.6.2010 za pogajanja o pokojninski reformi na vrhu ESS več o tem >>

Ločeni sestanki s posameznimi sindikati o spremembah ZSPJS

(11.06.2010) Iz medijskih sporočil smo razbrali, da se boste kot predsednik vlade posebej sestali s sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov FIDES, ki protestira zaradi sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki jih je potrdila vlada. Protest FIDES se nanaša predvsem na spremembe v 10. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSPJS, s katerim želi vlada znižati dodatke, ki jih prejemajo zdravniki za čas dežurstva. več o tem >>

Stališča Konfederacije sindikatov javnega sektorja glede ključnih rešitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

(14.05.2010) Predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije se je seznanilo s ključnimi rešitvami v predlogu novega Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in sprejelo naslednja stališča: več o tem >>

Strokovno usposabljanje sindikalnih zaupnikov za socialni dialog

(06.05.2010) V okviru projekta socialnih partnerjev KSJS SI-PART, ki je namenjen krepitvi socialnega dialoga, je KSJS Slovenije načrtovala tudi usposabljanje sindikalnih zaupnikov, članov KSJS Slovenije. več o tem >>

Odprto pismo

(22.04.2010) Odgovor predsednika vlade Boruta Pahorja več o tem >>

Pripombe na Zakon o zdravstveni dejavnosti

(21.01.2010) Predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti več o tem >>

<< < 1 2 3 4 5

Kontakt

KONFEDERACIJA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA SLOVENIJE
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana
tel./faks: 01 434 12 11
pišite nam

Konfederacija sindikatov javnega sektorja - Izvedba: Insist d.o.o.